Fişele disciplinelor pentru programele de masterat

 

Arheologie şi studii clasice

Societate, artă identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

 

Istoria Europei de sud-est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu şi turism cultural

 

Studii iudaice

Managementul securităţii în societatea contemporană

Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

 

Filosofie antică şi medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică şi studii multiculturale

Masterat didactic, limba română

 • Semestrul I
 • Semestrul II
  • Designul instruirii și teoriile învățării
  • Managementul clasei/
  • Didactica de specialitate (principală)
  • Practică pedagogică II (specialitate)
  • Cercetare educațională I (cercetare observațională de teren, studii de caz etc.)
  • Disciplina opţională psihopedagogică:
   • Politici educaționale și management strategic: sistemul educațional și organizația școlară
   • Proiectarea activităților educaționale extrașcolare
   • Educație interculturală
   • Pedagogii alternative
   • Sociologia educației
   • Profesia didactică: formare și dezvoltare de carieră
   • Educație și stare de bine
   • Gândirea critică pentru științele educației
   • Științe cognitive: aplicații în predare și învățare
   • Consiliere și orientare școlară
   • Tehnici psihologice care susțin performanța în context educațional
   • Pedagogie remedială
   • Intervenții psihopedagogice in contextul tulburărilor de dezvoltare
   • Limba semnelor române
 • Semestrul III
  • Evaluarea și testare în educație
  • Educație incluzivă
  • Comunicare eficientă și managementul emoțiilor
  • Cercetare educațională II
  • Practică pedagogică (specialitate)
  • Medii virtuale de învățare
 • Semestrul IV

Masterat didactic, limba maghiară