Studii de securitate

Planuri de învăţământ:

 

Terorismul, criminalitatea organizată, amenințările cibernetice, problemele de mediu sau pandemiile sunt realităţi ale lumii contemporane. Profesioniștii din domeniul securității se află în prima linie în lupta împotriva amenințărilor generate de acestea.

 

Ce vei studia?

În cadrul programului de licență Studii de securitate beneficiezi de o instruire multi şi inter-disciplinară bazată pe cursuri aparținând unor domenii precum: apărare, ordine publică și siguranță națională, științe politice, relații internaționale, drept, psihologie, economie, istorie sau filosofie.

 • Introducere în studii de securitate și strategice
 • Instituții și organizații de ordine și securitate publică
 • Introducere în studii de intelligence
 • Elemente de criminalistică
 • Introducere în securitate cibernetică
 • Alianțe și organizații internaționale de securitate
 • Terorism și globalizare
 • Politica de securitate națională a României
 • Spionaj și contraspionaj
 • Analiza conflictelor internaționale
 • Politici și strategii anticorupție
 • Metode și tehnici operative
 • Psihologie criminalistică și judiciară
 • Dezinformare și comunicare digitală 

 

 

Ce competențe vei dobândi?

Vei dobândi cunoștințe teoretice și practice esențiale pentru domeniul studiilor de securitate. Acestea vor putea fi transpuse în interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţii, realizarea unor analize de risc, gestionarea unor evenimente neprevăzute, elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul securităţii.

 

Ce oportunități de cariera vei avea?

După absolvire, vei putea opta pentru o carieră în structuri aparținând unor instituții publice (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe), instituții și organizații internaționale (ONU, NATO, UE, OSCE), companii private, mediul academic, mass-media sau organizații non-guvernamentale.

 

Studiile de Securitate de la Universitatea Babeș-Bolyai se remarcă prin consecvență (din anul 2008) şi printr-un proces continuu de perfecţionare şi adaptare la cerinţele şi exigenţele naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte profesionalizarea studiilor de securitate, la nivelul comunităţii universitare româneşti, prin pregătirea de personal calificat, competent să gestioneze problemele de securitate cu care se confruntă societatea de astăzi.