TAXE

Regulament privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2023-2024

 

Reducere de taxă de școlarizare

 

Regulamentul Facultăţii de Istorie şi Filosofie privind acordarea reducerilor de taxe de şcolarizare

Anexa 1

1. Conform Hotărârii Senatului nr. 80/12.06.2023 privind Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 și a Regulamentului FIF privind acordarea reducerii taxei de școlarizare, studenții anului I și cei care nu beneficiază încă de reducere vor depune următoarele documente în vederea obținerii reducerii taxei de școlarizare începând cu anul universitar 2023-2024:

- Cerere de acordare a reducerii de taxă

- documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii ȋn cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB.  Acesta trebuie sa fie emis ȋn perioada 1-12 octombrie şi să conţină inclusiv menţiunea inexistenţei unor debite restante ȋn raport cu UBB

 - declaraţia studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, ȋn cadrul unui alt program de studii, ȋn cadrul UBB.

- dupa caz, documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare pentru studenţii care se încadrează la art. 9, lit. b) - e) din Regulamentul UBB.

Toate documentele se transmit semnate și într-o formă de reproducere fidelă a acestora la adresa de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro în perioada 1-12 octombrie 2023.

2. Beneficiarii reducerilor de taxe de la nivel licenţă şi masterat (anul II, III/ II cu excepția celor care au obținut reducerea taxei de școlarizare fiind absolvenți ai unei alte specializări) vor transmite secretariatului facultăţii până în data de 15 octombrie un document/adeverință care să ateste realizarea la prima specializare a cel puţin 30 de credite ȋn anul universitar precedent.

 

 

Taxe de şcolarizare:

 • 2800 lei/an pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă
 • 2600 lei/an pentru studenţii din anul I, II, III, învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă
  Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2023-2024 sunt următoarele:  
 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2023
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2023
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2024
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2024
 

Recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:

 • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
 • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849, cu mențiunea expresă: pentru Facultatea de Istorie și Filosofie;
 • casieria facultății.

Returnarea primei tranșe din taxă de școlarizare

Candidații care au urcat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN.

Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: calina.coldea@ubbcluj.ro în perioada

7-25 august 2023, cu mențiunea că procesarea lor se va efectua din 1 septembrie 2023.