Istoria Europei de sud-est

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

 

Fişele disciplinelor

Programul masteral de Istoria Europei de Sud-Est are ca obiect istoria sud-est europeană şi încadrarea acesteia în contexte istorice şi culturale mai largi: istorie politică, imaginar social şi politic, istoria populaţiei şi demografie istorică, structuri economice şi instituţii politice şi culturale, antropologie istorică etc. Se adresează absolvenţilor în ştiinţele umaniste şi oferă posibilitatea aprofundării fenomenului de modernizare a societăţilor sud-est europene. O contribuţie majoră a acestui program o reprezintă trecerea de la interdisciplinaritatea de tip latent, implicită, la una explicită, structurală, instituţionalizată prin curricula de masterat. Programul urmăreşte pregătirea de specialişti în istoria Europei de Sud-Est. Oferta de discipline din programul masteratului precum şi direcţiile de cercetare din cadrul acestuia sunt strâns legate de pregătirea de nivel doctorat, asigurată de Catedra de istorie modernă de la Facultatea de Istorie şi Filosofie. De asemenea, programul masteratului este conectat la activitatea Seminarului de antropologie istorică ce funcţionează pe lângă Catedra de istorie modernă şi a Centrului de studiere a populaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai".