Informații referitoare la depunerea actelor

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Adeverința de licență sau după caz diploma de licență însoțită de supliment în original;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de competență lingvistică în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Cerere cămin (dacă este cazul);

 - Dosar plic.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și IFR

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Copii legalizate ale Adeverinței de licență sau după caz a diplomei de licență însoțită de supliment;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Copie simplă a certificatului de competență lingvistică;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Dosar plic.

 

NOTĂ

Candidaților care au absolvit în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie le vor fi preluate actele în original din dosarul existent la secretariatul facultății. Contractul de școlarizare în original și cele două poze se vor aduce la începutul anului universitar.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9.00-15.00 în zilele lucrătoare.