Arheologie şi studii clasice

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ  - promoția 2023-2025

Plan de învățământ - promoția 2024-2026

 

Fişele disciplinelor

Obiectivele pregătirii pe care acest program o asigură sunt aprofundarea cunoştinţelor generale despre protoistoria şi istoria antică europeană şi naţională, ca şi dobândirea competenţelor specifice arheologiei de teren. Absolvenţii acestui masterat de 4 semestre vor avea posibilitatea să predea istoria în licee şi colegii, şi/sau să devină arheologi, muzeografi, cercetători în instituţii de specialitate. Diploma aceasta este una dintre condiţiile pentru înscrierea în Registrul Arheologilor din România.

Calitatea activităţilor didactice este garantată de bibliotecile aflate la dispoziţia studenţilor, de competenţa cadrelor didactice şi de activităţile practice în muzee şi pe şantierele arheologice, prevăzute de planul de învăţământ. Tradiţia recunoscută a arheologiei clujene, ca şi racordarea sa la standardele metodologice europene contemporane constituie brand-ul învăţământului de specialitate din universitatea noastră.