Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei

 

Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei este alcătuit din personalităţi cu un profil intelectual şi profesional foarte bine conturat în peisajul didactic şi al cercetării academice contemporane, specializate în istoria medievală şi modernă timpurie, în istoria artei în ştiinţele auxiliare ale istoriei, în studierea metodologiei de cercetare istorică şi a evoluţiei gândirii istoriografice româneşti şi universale, în domeniul ştiinţelor informării şi ale comunicării.

Oferta proprie de cursuri şi seminarii, bazată pe cercetări originale întreprinse în ţară şi în străinătate, are în vedere tendinţele majore ale procesului didactic contemporan, dar şi dinamica actuală a pieţii muncii. Departamentul este angajat în susţinerea specializărilor oferite de Facultatea de Istorie şi Filosofie la nivel licenţă (Istorie, Istoria Artei, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii de securitate, Arhivistică), administrând, totodată, o serie de programe de masterat: Istorie, artă, identităţi în Europa Centrală; Ştiinţa informării şi documentării (Biblioteconomie şi arhivistică) (în colaborare cu ETH Zurich, Elveţia); Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (în colaborare cu Departamentul de Studii internaţionale şi Istorie contemporană).

În câmpul cercetării, membrii Departamentului se situează într-o continuitate cu preocupările mai vechi ale şcolii istoriografice clujene. Ei au deschis însă şi noi direcţii de investigare istorică, se implică în dezbateri istoriografice de actualitate, într-un permanent efort de racordare la sugestiile teoretice şi metodologice din istoriografia contemporană. Colectivele de cercetare existente în cadrul Departamentului sunt grupate în institutele care funcţionează sub egida acesteia: Institutul de Studii Central Europene şi Institutul de Istorie Orală. Acestea editează revistele de specialitate: „Colloquia" şi „AIO-Anuarul Institutului de Istorie Orală".

 

Personal

Conf. dr. Ionuţ Virgil COSTEA

 • Directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei
 • domenii de competenţă: Istorie socială, istorie premodernă, istoria Transilvaniei, istoria culturii;
 • e-mail: ionut.costea@ubbcluj.ro

Prof. dr. Ioan-Aurel POP

 • Președintele Academiei Române;
 • Directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române;
 • domenii de competenţă: Istorie medievală, instituţii medievale, paleografie latină;
 • e-mail: ioan.pop3@ubbcluj.ro

Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA

 • Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie;
 • domenii de competenţă: Istorie medievală şi premodernă, istoria bisericii, paleografie româno-chirilică
 • e-mail: ovidiu.ghitta@ubbcluj.ro

Prof. dr. Maria Silvia CRĂCIUN

 • Directorul Școlii doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”
 • domenii de competenţă: Istorie medievală universală, istoria bisericii şi a vieţii religioase în epoca premodernă, istoriografie
 • e-mail: maria.craciun@ubbcluj.ro maria_silvia.craciun@yahoo.com

Prof. dr. Greta Monica MIRON

 • domenii de competenţă: Istoria istoriografiei româneşti, istoria Bisericii Unite din Transilvania în sec. 18
 • e-mail: greta.miron@ubbcluj.ro

Prof. dr. Şerban TURCUŞ

 • domenii de competenţă: Ştiinţe auxiliare ale istoriei, istorie medie universală, istoria bisericii în evul mediu
 • e-mail: serban.turcus@ubbcluj.ro

Conf. dr. Valentin ŞERDAN-ORGA

 • Directorul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
 • domenii de competenţă: bibliologie, ştiinţa informării, istorie orală, etnologie, istoria Transilvaniei
 • e-mail: valentin.orga@ubbcluj.ro

Conf. dr. Adinel DINCĂ

 • domenii de competență: paleografie, diplomatică și codicologie, istoria medievală a Transilvaniei, comunicarea scrisă medievală în alfabet latin, istoria educației și intelectualității în Evul Mediu;
 • e-mail: adinel.dinca@ubbcluj.ro

Conf. dr. Radu MÂRZA

 • Secretar de departament, tutore al specializărilor ”Turism cultural” (nivel licență), ”Societate, arte, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate” și ”Patrimoniu și turism cultural” (nivel masterat)
 • domenii de competenţă: istorie medievală și premodernă românească, istoria slavilor, slavistică, istoria Europei Centrale, istoriografie, istoria călătoriei
 • e-mail: radu.marza@ubbcluj.ro rmarza@yahoo.com

Conf. dr. Carmen FLOREA

 • domenii de competenţă: istoria vieţii religioase în evul mediu târziu, practici devoţionale în mediul urban din Transilvania medievală, fenomenul sanctităţii în Europa medievală
 • e-mail: carmen.florea@ubbcluj.ro carmenflorea2008@gmail.com

Lect. dr. Augusta COSTIUC RADOSAV

 • domenii de competenţă: limba idiş, literatura şi cultura idiş, presa de limbă idiş, limba ebraică, istorie şi istoriografie evreiască, teoria istoriei, semantică istorică, istorie intelectuală a germanilor din România
 • e-mail: radosav.costiuc@ubbcluj.ro

Lect. dr. Cosmin Cătălin RUSU

 • Membru al Consiliului Socio-Economic al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • domenii de competență: arheologia și cultura materială medievală și premodernă; viața cotidiană urbană medievală și premodernă; istoria culturală a sașilor ardeleni; patrimoniul și turismul cultural-istoric
 • e-mail: cosmin.rusu@ubbcluj.ro

Lect. dr. Voica PUȘCAȘIU

 • domenii de competenţă: arta modernă și contemporană, sociologia artei, metodologia istoriei artei
 • e-mail: voica.puscasiu@ubbcluj.ro

Lect. dr. Elena Firea

Cercetător științific gradul II Lavinia COSTEA

 • domenii de competenţă: istorie orală, istoria exilului românesc, istoria migrațiilor contemporane, istorie și memorie, scriere academică
 • e-mail: lavinia.costea@ubbcluj.ro

Profesor emerit dr. Ovidiu MUREŞAN

 • domenii de competenţă: Istorie medievală universală, istoriografie, istoria vieţii cotidiene, istoria Renaşterii
 • e-mail: muresanu@lycos.com

Profesor emerit dr. Nicolae SABĂU

Profesor emerit dr. Doru RADOSAV

 • domenii de competenţă: Istorie medievală, istorie orală, istoriografie, istoria mentalităţilor
 • e-mail: doru.radosav@bcucluj.ro