Taxe admitere 2024

I. TAXE ADMITERE 2024

 

Taxa de Admitere: 170 lei (50 de lei taxă de procesare + 120 de lei taxă de înscriere) pentru o specializare, o formă de învățământ, o linie de studiu.

 

Categorii de candidați care beneficiază de scutiri de taxe (Anexa 2)

Daca vă încadrați în categoria 6 din anexa de mai sus (Anexa 2), trebuie să depuneți documente justificative  care atestă realizarea în ultimele 12 luni a unui venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie (2018,66 lei) și în baza cărora puteți beneficia de scutirea taxei de admitere.

Acestea sunt:
1. Adeverințe ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza de domiciliu)  pentru anul 2023 și 2024 pentru toți membrii majori ai familiei;
2. Declarația tip privind componența familiei;
3. Buletinele de identitate/certificat de nastere pentru minori.

 

Toți candidații care beneficiază de scutiri/reduceri ale taxei de admitere trebuie să scaneze documentele  într-un singur fișier .pdf și să-l încarce în platformă.

 

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru o singură specializare)!

 

Originalul adeverinţei care conferă candidatului dreptul la reducerea de taxă va fi predat la secretariat împreună cu restul actelor, la depunerea dosarelor din perioada confirmării.

 

ATENȚIE! Beneficiarii reducerilor trebuie să modifice suma de plată atunci când efectuează plata în platforma admiterii!

Taxa de admitere se poate achita doar în platforma admiterii pentru fiecare specializare la care doriți să concurați!

 

Exemple:

  • dacă vă înscrieți la una dintre specializările domeniului Istorie și la una dintre specializările domeniului Studii culturale, veți avea de achitat de două ori câte 170 de lei, așadar un total de 340 de lei;
  • dacă doriți să vă înscrieți la toate specializările din cadrul domeniului Istorie, învățământ de zi, veți plăti 4 taxe de admitere a 170 de lei, așadar 680 de lei;
  • dacă vă înscrieți la Studii de securitate linia română și la Studii de securitate linia engleză va trebui să plătiți de două ori câte 170 de lei, așadar un total de 340 de lei;
  • dacă vă înscrieți în cadrul domeniului Filosofie, atât la învățământ de zi, cât și învățământ la distanță (ID), veți avea de achitat câte o taxă de admitere pentru fiecare în parte, așadar un total de 340 de lei.

Prima rată a taxei de școlarizare (la confirmarea locului cu taxă obținut) se poate achita doar în platforma admiterii.

 

II. TAXE ȘCOLARIZARE 2024

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024-2025 este de 2.800 lei/an, pentru locurile cu taxă, la zi, şi 2.600 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe.

În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.