Taxe admitere 2023

I. TAXE ADMITERE 2023

Taxa de Admitere: 170 lei (50 de lei taxă de procesare + 120 de lei taxă de înscriere) pentru un domeniu, o formă de învățământ şi o linie de studiu.

 

Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE O DATĂ PLĂTITE NU SE RETURNEAZĂ!)

1.         taxa de procesare, în valoare de 50 lei se achită pentru primul domeniu din cadrul unei linii de studiu la care se înscrie candidatul. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.

2.         taxa de înscriere, în valoare de 120 lei. Sunt scutite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din  instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar;
  • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
  • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din centrele de plasament.

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

 

Originalul adeverinţei care conferă candidatului dreptul la reducerea de taxă va fi predat la secretariat împreună cu restul actelor, la o dată care va fi comunicată ulterior.

 

Taxa de admitere se poate achita:

  • în platforma admiterii;
  • transfer bancar în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849), cu specificația obligatorie: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie și Filosofie;
  • prin mandat poștal în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849), cu specificația obligatorie: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie și Filosofie.

 

Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu, formă de învățământ, linie de studiu la care doriți să concurați!

Exemple:

  • dacă vă înscrieți la una dintre specializările domeniului Istorie și la una dintre specializările domeniului Studii culturale (ambele domenii studiindu-se în limba română) veți avea de achitat o taxă de procesare și două taxe de înscriere, așadar un total de 290 lei;
  • dacă doriți să vă înscrieți la toate specializările din cadrul domeniului Istorie, linia maghiară, învățământ de zi, veți plăti o singură taxă de admitere de 170 de lei;
  • dacă vă înscrieți la Studii de securitate linia română și la Studii de securitate linia engleză va trebui să plătiți de două ori câte 170 de lei, așadar un total de 340 de lei;
  • dacă vă înscrieți în cadrul domeniului Filosofie, atât la învățământ de zi, cât și învățământ la distanță (ID), veți avea de achitat câte o taxă de admitere pentru fiecare în parte, așadar un total de 340 de lei.

Prima rată a taxei de școlarizare (la confirmarea locului cu taxă obținut) se poate achita doar în platforma admiterii.

 

II. TAXE ȘCOLARIZARE 2023

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024 este de 2.800 lei/an, pentru locurile cu taxă, la zi, şi 2.600 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe.

În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.