Patrimoniu şi turism cultural

Planuri de învăţământ

 

Masteratul Patrimoniu și Turism Cultural propune continuarea specializării nivel licență Turism Cultural, dar se adresează și absolvenților altor specializări, interesați de domeniile Patrimoniului și al Turismului Cultural. Prin specificul său, PTC este o specializare universitară de utilitate publică, dată fiind importanța tot mai mare pe care o joacă în societate ideea de documentare, protejare și valorificare a Patrimoniului Cultural-Istoric și turismul cu specific cultural.

PTC este un masterat interdisciplinar, la care predau cadre didactice de la mai multe facultăți ale UBB și specializări din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Cursurile oferite sunt de o mare diversitate tematică: de la cursuri introductive în problematica Patrimoniului și a instituțiilor și politicilor culturale, trecând prin cursuri dedicate arhitecturii sau structurilor sociale specifice Transilvaniei, peisajului sau memoriei, și până la cursuri cu specific etnografic. Nu lipsesc cursurile cu caracter practic, precum cele dedicate tehnicilor de ghidaj, organizării de expoziții și practici curatoriale, relației dintre fotografie și turism, practicilor editoriale. Programa universitară este completată de un curs de limba engleză pentru turism și de practică de specialitate.

Pentru mai multe detalii, vezi Planul de învățământ și Fișele disciplinelor.

 

Fişele disciplinelor