Etnologie

Planuri de învăţământ:

Etnologia este un domeniu de cercetare esenţial al ştiinţelor socio-umane din România contemporană. Mai ales după revirimentul spectaculos din ultimul deceniu al interesului pentru tot ceea ce reprezintă ruralitatea românească, studiul societăţii rurale autohtone este de actualitate. Componenta ţărănească a identităţii naţionale este extrem de puternică în cazul românesc. De aici se naște  interesul particular pe care noi îl avem față de universul rural și față de societatea ţărănească.

În  aceste condiţii, cercetarea societăţii rurale authtone se cade să fie făcută în mod profesionist, de către specialişti care stăpânesc metodologia cercetărilor moderne, cantitative şi calitative. Programul Etnologie din cadrul facultăţii noastre își propune tocmai acest lucru. În cei trei ani de studiu, studentul la Etnologie se va familiariza cu bazele și cu istoricul disciplinei, cu cele mai noi cercetări despre societatea ţărănească din România şi va fi inițiat, totodată, prin activităţi practice de teren, în metodele şi obiectele de cercetare ale etnologiei moderne.