Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană

Atent la modificările pe care societatea le resimte, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a promovat pe parcursul timpului programe de studiu adaptate realităților contemporane și nevoilor pieței forței de muncă. În cadrul Departamentului funcționează două specializări la nivel licenţă, Studii de Securitate (zi și învățământ la distanță) și Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

 De asemenea, Departamentul derulează cinci programe de masterat: două în domeniul studii de securitate: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană (zi şi învățământ cu frecvenţă redusă) și Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizații, două în domeniul relații internaționale și studii europene - Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale și Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene și unul în domeniul istorie: Istorie, Memorie, Oralitate în Secolul XX.

Pentru a completa ciclul de învățământ, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a susținut înființarea Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, prima şcoală doctorală pe domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din România.

Cercetarea ştiinţifică a Departamentului este atestată de numărul important de granturi şi proiecte câştigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale.

Corpul profesoral reunește personalități ale mediului academic românesc, cercetători din cadrul Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate, precum și experți din zona profesională.

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană îşi propune, pentru viitor, consolidarea cercetării ştiinţifice şi a prestaţiei didactice în domeniile studiilor de securitate, relaţiilor internaţionale şi al istoriei contemporane şi recente.

 

Ghid prevenire plagiat

Preventing Plagiarism

 

Ghid de redactare a articolelor pentru volumul Hello World

Personal

Conf. dr. Claudiu MARIAN

 • Directorul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană
 • domenii de competenţă: Sisteme electorale, marketing politic, sociologie electorală, comunicare politică
 • e-mail: claudiu.marian@ubbcluj.ro

Prof. dr. Adrian Liviu IVAN

 • Rector Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" -septembrie 2017-
 • Director Departamentul de Studii Internaţionale şi istorie Contemporană ( DSIIC)- iunie 2012-septembrie 2017
 • Preşedinte Comisia de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării din ARACIS- septembrie 2008-septembrie 2017
 • e-mail: adrian.ivan@ubbcluj.ro

Prof. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Prof. dr. Virgiliu ŢÂRĂU

Prof. dr. Ioan-Marius BUCUR

Conf. dr. Cristian GĂZDAC

 • domenii de competenţă: expert guvernamental pe bunuri arheologice și documentare; istorie antică, numismatică, studii de securitate, protecția patrimoniului – liniile română și engleză
 • e-mail: cristian.gazdac@ubbcluj.ro

Conf. dr. Mihai Teodor NICOARĂ

 • domenii de competență: istorie contemporană românească și universală, istoria universităților românești, istoria culturii românești în secolul XX, istoria instituțiilor politice în secolul XX, relații internaționale: crize, conflicte, negocieri; relații internaționale: teorii și concepte
 • e-mail: nicoara.mihai@ubbcluj.ro

Lect. dr. Dacian DUNA

 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale contemporane, studii de securitate, teoria relaţiilor internaţionale, integrare europeană
 • e-mail: dacian.duna@ubbcluj.ro

Lect. dr. Natalia CUGLEŞAN

Lect. dr. Ioan MANCI

 • domenii de competenţă: Studii de securitate şi strategice, NATO şi managementul securităţii internaţionale, Securitate europeană şi transatlantică
 • e-mail: ioan.manci@ubbcluj.ro manci_i@yahoo.com

Lect. dr. Anda Ioana CURTA

 • domenii de competenţă: ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii; securitate umană; securitatea sănătăţii ca nouă paradigmă de securitate în secolul XXI; globalizare şi relaţii internaţionale; sistemul politic internaşional contemporan.
 • e-mail: anda.curta@ubbcluj.ro

Lect. dr. Mihai ALEXANDRESCU

 • domenii de competenţă: Istoria contemporană a României, Relaţii internaţionale, Studii europene, procesul decizional al UE;
 • e-mail: ioan.alexandrescu@ubbcluj.ro

Lect. dr. Mihai CROITOR

 • domenii de competenţă: istoria Războiului Rece, istoria relațiilor internaționale, relații politico-diplomatice sino-române, relații politico-diplomatice sino-sovietice, relații politico-diplomatice româno-iugoslave, relații politico-diplomatice româno-sovietice.
 • e-mail: mihai.croitor@ubbcluj.ro mihai.croitor@gmail.com mihai_croitor@yahoo.com

Lect. dr. Marius LAZĂR

 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale, Orientul Mijlociu, Politica Europeană de vecinătate
 • e-mail: marius.lazar@ubbcluj.ro

Lect. dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN

 • domenii de competenţă: protecţia minorităţilor, guvernanţa politicilor privind minorităţile, migraţie, intergrare europeană, managementul informaţiilor, managementul securităţii în organizaţii
 • e-mail: vasile.camarasan@ubbcluj.ro

Lect. dr. Adrian Daniel STAN

 • domenii de competenţă: relații internaționale, studii europene și de securitate, guvernanța Uniunii Europene, politici publice europene, comunicare și lobby
 • adresa de e-mail: adrian.stan@ubbcluj.ro

Lect. dr. Camelia NISTOR

 • domenii de competenţă: Public affairs, lobby, comunicare, negocieri, politici publice europene
 • e-mail: camelia.nistor@ubbcluj.ro

Lect. dr. Claudia IOV

 • domenii de competenţă: relaţii internaţionale contemporane, minorităţile naţionale şi etnice în relaţiile internaţionale, migraţie şi securitate, managementul proiectelor
 • adresa de e-mail: claudia.iov@ubbcluj.ro

Lect. dr. Marius GRAD

Lect. dr. Paul POPA

 • domenii de competență: filosofie politică, drept administrativ și constituțional, drept internațional public
 • e-mail: paul.popa@ubbcluj.ro

Lect. dr. Alexandrina-Augusta BORA

 • domenii de competență:  drept constituțional și drept administrativ, politici anticorupție și avertizarea de integritate, prevenirea și combaterea traficului de persoane
 • e-mail: alexandrina.bora@ubbcluj.ro

Lect. dr. Raluca LUŢAI

 • domenii de competență: terorism și globalizare, studii de intelligence, științe politice
 • e-mail: raluca.lutai@ubbcluj.ro

Lect. dr. Sidonia GRAMA

 • domenii de competenţă: socio-antropologie culturală, istorie și memorie, metode de cercetare, politicile memoriei trecutului recent; Revoluția română din decembrie 1989- istorii, memorii, imaginar social;
 • e-mail: sidonia.grama@ubbcluj.ro

Asist. dr. Marius MUREȘAN

 • domenii de competență:  istoria contemporană a României, istoria contemporană universală, politica externă a României, sistemul electoral în România postcomunistă
 • e-mail: marius.muresan@ubbcluj.ro

Asist. dr. Dragoș-Ioan ȘAMȘUDEAN

 • domenii de competenţă: metode de cercetare calitativă, teoriile relațiilor internaționale, geopolitica religiilor monoteiste, religie digitală
 • e-mail: dragos.samsudean@ubbcluj.ro

Asist. dr. Ionuț-Daniel MOLDOVAN

 • domenii de competenţă:  relații internaționale, analiza conflictelor, migrație, securitate, guvernanța, politici publice
 • e-mail: ionut.moldovan@ubbcluj.ro

Cercetător științific gradul II Sergiu GHERGHINA

 • domenii de competenţă: Politici comparate, partide politice, participare politică, democratizare, democrație directă și deliberativă
 • e-mail: sergiu.gherghina@ubbcluj.ro

Asistent de cercetare științifică Paul TAP

 • domenii de competenţă:  democrație directă, participare politică, partide politice, supravegherea statului
 • e-mail: paul.tap@ubbcluj.ro

Profesor emerit dr. Gheorghe CIPĂIANU

 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istorie contemporană, istoria comunismului

Profesor emerit dr. Vasile VESE

 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale