Prof. dr. Adrian Liviu IVAN

Conf. dr. Adrian Liviu IVAN

  • Rector Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" -septembrie 2017-
  • Director Departamentul de Studii Internaţionale şi istorie Contemporană ( DSIIC)- iunie 2012-septembrie 2017
  • Preşedinte Comisia de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării din ARACIS- septembrie 2008-septembrie 2017
  • e-mail: adrian.ivan@ubbcluj.ro