Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

Programul de masterat deschide absolvenţilor săi cel puţin trei domenii de validare: cercetare istorică, activitate didactică şi expertiză-evaluare a patrimoniului şi fenomenelor civice şi culturale din Europa Centrală. Cultivarea problematicilor istorice, civice, culturale etc. arondate geografiei Europei Centrale oferă societăţii româneşti posibilitatea formării unor specialişti (experţi, cercetători, profesori pentru învăţământul liceal) care să înţeleagă, analizeze şi interpreteze evoluţiile din regiune, a raporturilor multietnice şi interconfesionale, a arhitecturii culturale eterogene dezvoltată într-un spaţiu al influenţelor şi interacţiunilor. Misiunea de expertiză-evaluare a patrimoniului şi a proceselor şi fenomenelor civice, culturale şi artistice, cuprinsă în programul de masterat prin oferta de cursuri şi seminarii speciale are în vedere formarea unor experţi cu competenţe de evaluare şi manageriere a evenimentelor-criză (confesionale, etnice, naţionale, sociale), să gestioneze proiecte comunitare, realizând un dialog relevant între administraţia locală/regională şi organizaţii şi asociaţii non-guvernamentale. Absolvenţii sunt în măsură să conceapă şi să elaboreze proiecte comunitare, să gestioneze fondurile alocate, vizând acţiunile civice, culturale, artistice sau confesionale.