Învăţământ la distanţă

Calendarul, actele necesare, taxele şi regulamentul de admitere sunt comune cu cele ale specializărilor în regim cu frecvenţă şi se găsesc aici: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html

 

Oferta de programe pentru licență la forma învăţământ la distanţă, sesiunea septembrie 2022:

 

Nivel licență

Specializarea

Linia de studiu

Locuri cu taxă

Istorie

Română

38

Istorie

Maghiară

23

Filosofie

Română

10

Studii de securitate

Română

1

 

Pliantul specializării Studii de securitate

 

Calendarul admiterii, acte necesare, criterii: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/masterat.html

Oferta de programe de master la forma învăţământ la distanţă, sesiunea septembrie 2022:

 

Nivel master

Specializarea

Linia de studiu

Locuri cu taxă

Managementul securității în societatea contemporană

Română

32

 

Pliantul specializării