Cardul european de sănătate

Centrul de Cooperări Internaţionale al UBB recomandă studenţilor ca înainte de plecarea în mobilitate să obţină Cardul European de Asigurări de sănătate. Sunt universităţi partenere care solicită în mod expres ca studenţii să poată face dovada faptului că au o asigurare de sănătate.

Paşii de urmat pentru obţinerea cardului european de sănătate:

  • Completaţi şi semnaţi cererea de eliberare a cardului european de asigurat.
  • Ataşaţi copie BI/CI şi adeverinţa de asigurat sau adeverinţa de salariat.
  • Depuneţi cererea + documentele la sediul Casei de Asigurări de Sănătate.
  • Cardul va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

Cardul este valabil şase luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obţine unul nou urmând procedura normală.

Pentru studenţi ca “document” ar trebui să fie suficientă o adeverintă de student de la secretariat.

Formular de solicitare a cardului la CJAS