Informații referitoare la depunerea actelor

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate:

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - Diploma de premiant/ă la olimpiadă (dacă este cazul);

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Cerere cămin (dacă este cazul);

 - Dosar plic.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și ID:

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

Candidații care au fost înmatriculați în anii precedenți pe un loc bugetat sau cu taxă vor aduce adeverința în original care să ateste perioada înmatriculării în timpul primei specializări studiate, cu mențiunea obligatorie a formei de învățământ: buget sau taxă.

 

Dosarul se depune/se trimite prin curier rapid la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9.00-15.00 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.