Regulamente

Codul de etică și deontologie profesională al Universității Babeș-Bolyai

Ghid pentru combaterea discriminării și codul de conduită privind antisemitismul

Ghid pentru egalitatea de gen

 

Regulament privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Anexa 1 - Decizie de echivalare discipline

Anexa 2 - Contract de studii pentru studenții cu mobilitate temporară (RO) Contract de studii cu mobilitate temporară (EN)

Anexa 3 - Situația școlară a studentului cu mobilitate temporară (RO) Situația școlară a studentului cu mobilitate temporară (EN)

Anexa 4 - Cerere de mobilitate

Anexa 5 - Cerere de mobilitate (valabilă în cadrul UBB)

Anexa 6 - Organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe la UBB în condițiile suspendării activităților didactice față în față

 

Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al Universității Babeș-Bolyai

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat

Anexa 1 - Certificate lingvistice și atestate lingvistice acceptate la înscrierea la examenul de licență

Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 3 - Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față

 

Statutul studentului

 

Regulamentul de burse al UBB

 

Regulamentul de acordare a bursei de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie

 

Regulamentul de acordare a bursei „Nicolae Bocşan”

 

Regulamentul de acordare a bursei „Profesor Grigore Ciortea”

 

Regulamentul de acordare a bursei „Profesor dr. Ion Irimie”

 

Regulamentul Facultăţii de Istorie şi Filosofie (aprobat în Consilliul Facultăţii din 8 noiembrie 2022)

 

Regulament intern FDI