Licenţă, masterat

Aplicația de înscriere la licență/disertație va fi disponibilă începând cu data de 25 august 2023.

 

Calendarul desfășurării examenului de licență/disertație septembrie 2023

25.08.2023-29.08.2023 (platforma se va închide în data de 29 august la ora 12.00 la prânz) - înscrierea la examenul de licență/disertație

31.08.2023 - desfășurarea probei scrise a examenului de licență

01.09.2023 - susținerea lucrării de licență/disertație.

Programare susținere lucrări licență, Relații internaționale și Studii de Securitate

Programare susținere lucrări de licență Filosofie

Programare susținere disertație SICO și MSSC

 

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142/12.12.2022

 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

English tutorial for BA defense enrollment

 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca pe platformă toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF.

Cele 2 poze 3/4 cm necesare pentru eliberarea diplomei de licență, se vor aduce la secretariatul facultății până în data de 31.08.2023 într-un plic pe care notați numele complet și specializarea.

 

 1. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență:
  • - certificatul de naștere;
  • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
  • - diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2023, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
  • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
  • - atestat/certificat de competență lingvistică (doar candidații din promoțiile mai vechi);
  • - lucrarea de licență și o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
  • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
 2. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
   • - diploma de licență (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2023, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
  •  
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).

Tematica și bibliografia examenului de licență (sesiunea iulie 2023/septembrie 2023)

Istorie antică universală și a României: linia română, linia maghiară
Istorie medievală (română și maghiară)
Istorie modernă linia română, Istorie modernă linia maghiară
Istorie contemporană linia română, Istorie contemporană linia maghiară
Istoria artei linia română, Istoria artei linia maghiară
Arheologie: linia română și maghiară
Arhivistică: linia română și maghiară
Etnologie
Turism cultural linia română, Turism cultural linia maghiară
Științe ale informării și documentării: linia română, linia maghiară
Relații internaționale și studii europene: linia română, linia maghiară
Studii de securitate: linia română și engleză
Filosofie linia română, Filosofie linia maghiară
 
Îndrumător pentru redactarea lucrării de licență - Istorie
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență sau disertație pentru domeniile: Științe politice, Relații internaționale și studii europene
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență pentru domeniul Filosofie