Criterii de selecţie şi ierarhizare

Criteriul de selecţie valabil pentru toate specializările şi liniile de studiu: notarea cu „Admis” (cifra ”1” în platformă) a Scrisorii de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba de predare a programului de studiu.

 • DOMENIUL ISTORIE

  1. Specializarea ISTORIE (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă, Învăţământ la distanţă)

                  - liniile de studiu: română, maghiară

  2. Specializarea ISTORIA ARTEI (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - liniile de studiu: română şi maghiară     

  3. Specializarea ARHEOLOGIE  (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - liniile de studiu: română şi maghiară     

  4. Specializarea ARHIVISTICĂ (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - liniile de studiu: română şi maghiară       

   

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare:  Media generală la examenul de Bacalaureat.

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română (la alegerea candidatului);
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Pentru linia maghiară:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă  (la alegerea candidatului);
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la următoarele discipline: Istorie, Limba latină, Istoria Artei (numai pentru specializarea Istoria artei). Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

  DOMENIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

  Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă) 

                  - liniile de studiu: română şi maghiară

   

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la  Limba şi literatura română;
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Pentru linia maghiară:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere)
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la disciplina Istorie. Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

  DOMENIUL ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

  Specializarea ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - liniile de studiu: română şi maghiară     

   

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română;
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Pentru linia maghiară:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere)
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la următoarele discipline: Istorie, Limba și literatura română, respectiv maghiară, Limba modernă. Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

  DOMENIUL STUDII CULTURALE

  1. Specializarea ETNOLOGIE (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - linia de studiu română

  2. Specializarea TURISM CULTURAL (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă)

                  - liniile de studiu: română şi maghiară     

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Istorie sau Geografie (la alegere);
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Pentru linia maghiară:

  1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă sau Istorie sau Geografie (la alegere);
  2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la următoarele discipline: Istorie, Limba și literatura română, respectiv maghiară, Limba modernă, Geografie (numai pentru specializarea Turism cultural). Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

  DOMENIUL STUDII DE SECURITATE

  Specializarea STUDII DE SECURITATE (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă, Învăţământ la distanţă pentru linia română)

                  - liniile de studiu: română şi engleză

   

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la  Limba şi literatura română;
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
 • Pentru linia engleză:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere)
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la disciplina Istorie. Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

  DOMENIUL FILOSOFIE

  Specializarea FILOSOFIE (3 ani, Învăţământ cu frecvenţă, Învăţământ la distanţă pentru linia română)

                  - liniile de studiu: română, maghiară

   

  Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

  Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat

  Criterii de departajare:

  Pentru linia română:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logică şi argumentare sau Limba şi literatura română (la alegere);
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 • Pentru linia maghiară:

 • Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logică şi argumentare sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (la alegere);
 • Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
 •  

  După prezentarea Scrisorii de motivație, vor fi admiși cu nota 10 absolvenții de liceu care au obținut un premiu I, II, III sau mențiune la concursurile școlare la nivel național sau internațional recunoscute de ME, în cel puțin unul din ultimii trei ani de școlarizare, la disciplinele Filosofie sau Logică. Admiterea pe baza acestei diplome este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

Pentru LICENŢIAŢI se aplică aceleaşi criterii de selecţie ca şi pentru absolvenţii de liceu.