Selecția studenților doctoranzi pentru mobilități de scurtă durată

Studenții din cadrul Școlilor doctorale afiliate Facultății de Istorie și Filosofie sunt invitați să aplice pentru mobilități de scurtă durată la una dintre  următoarele universități cu care facultatea are deja semnat un acord:

 

Democritus University of Thrace, domeniul International relations and security studies, 2 locuri

Paris Lodron University of Salzburg, domeniul Political sciences and civics, 2 locuri

Universidad Complutense de Madrid, domeniul Philosophy and ethics, 2 locuri

Université Catholique de Louvain, domeniul Political sciences, social sciences, humanities, 2 locuri

Eötvös Loránd Tudományegyetem, domeniul History and Archaeology, domeniul Philosophy and Ethics, 2 locuri/domeniu

 

Semnarea acordurilor este un proces de lungă durată, vă rugăm să verificați constant această pagină!

 

Mobilitățile permit studenților doctoranzi să colaboreze cu un profesor/cercetător de la instituția-gazdă, să discute idei pentru teza de doctorat, să prezinte în fața unei audiențe sau să realizeze activități academice decise împreună cu profesorul/cercetătorul de la instituția gazdă. Acest apel este valabil pentru mobilități care se pot realiza în perioada martie-septembrie 2023.

Câteva detalii despre aceste mobilități:
 - numărul minim de zile este 5, iar numărul maxim este 30 de la ieșirea până la intrarea în România;
 - la sfârșitul mobilității se realizează un raport de activitate care trebuie semnat de universitatea parteneră;
 - fondurile se alocă în felul următor: 80% la plecare, 20% după finalizarea decontului. Plafoanele de subzistență se situează între 70 euro/zi până la a 14-a zi de activitate și 50 euro/zi între a 15-a și a 30-a zi de activitate. Pentru transport banii se alocă în funcție de distanța de deplasare.

 

Documente necesare aplicației:

1. Adeverință de la Școala Doctorală de care aparțineți că sunteți student/ă. Adeverința trebuie să conțină neapărat și numărul dvs. matricol;
2. CV într-o limbă de circulație internațională, format Europass;
3. Fișa de înscriere completată cu toate datele și semnată;
4. Declarație selecție completată cu toate datele și semnată;
5. Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră, eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani, calculați de la data selecției;
6. Scrisoare de motivație adresată comisiei, în format liber (maxim o pagină, font de 12, spațiere 1,5) care să explice beneficiile mobilității pentru cercetarea pe care o întreprindeți;
7. Acordul de principiu (document oficial sau e-mail) obținut de la profesorul/cercetătorul de la instituția gazdă, care să ateste că în urma selecției vă puteți desfășura stagiul la universitatea parteneră.

 

Criterii de selecție:
1.   Evaluarea documentelor depuse (70%)
2.  Interviu (30%).

 

Calendarul selecției:

- 13 martie - 23 martie 2023, ora 14.00: trimiterea documentelor necesare înscrierii (prin e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 30 martie 2023:  evaluarea dosarelor de către comisie
 - 31 martie 2023: afișarea rezultatelor preliminare
 - 3-4 aprilie 2023: contestații (acestea pot viza doar procedura și se trimit pe email la simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 5 aprilie 2023: interviu (față-în-față sau online), ora 14.00, sala 141, etajul I al clădirii centrale UBB

 - 6 aprilie 2023: afișarea rezultatelor finale

 

Toate documentele se trimit în format .pdf!

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

 

Membrii comisiei de selecţie, aprobată în Consiliul Facultății din data de 12 octombrie 2022:

  • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
  • conf. dr. Ligia Ruscu
  • conf. dr. Ion Cârja
  • lect. dr. Camelia Nistor
  • lect. dr. Hunyadi Attila
  • lect. dr. Szigeti Attila
  • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB