Selecția studenților doctoranzi pentru mobilități de scurtă durată

Procedura de selecție a studenților pentru mobilitățile Erasmus, aprobată în Consiliul Facultății din data de 28.11.2023.

 

Studenții din cadrul Școlilor doctorale afiliate Facultății de Istorie și Filosofie sunt invitați să aplice pentru mobilități de scurtă durată la una dintre  următoarele universități cu care facultatea are deja semnat un acord:

 

Universidad Complutense de Madrid, domeniul Philosophy and ethics, 2 locuri

Universidad de Granada, domeniul domeniul Sociology and Cultural Studies,1 loc

Eötvös Loránd Tudományegyetem, domeniul History and Archaeology 1 loc

Università degli Studi di Palermo, domeniul Political Sciences, 1 loc

Szegedi Tudományegyetem, domeniul Archaeology, 2 locuri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, domeniul History and Archaeology, domeniul Philosophy and Ethics, domeniul International Relations and Civics, câte 2 locuri/domeniu

Antalya Bilim University, domeniul Political Sciences, 5 locuri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, domeniul Political Sciences, 2 locuri

 

Semnarea acordurilor este un proces de lungă durată, vă rugăm să verificați constant această pagină!

 

Mobilitățile permit studenților doctoranzi să colaboreze cu un profesor/cercetător de la instituția-gazdă, să discute idei pentru teza de doctorat, să prezinte în fața unei audiențe sau să realizeze activități academice decise împreună cu profesorul/cercetătorul de la instituția gazdă. Studenții doctoranzi au responsabilitatea de a-și căuta și contacta coordonatorul!

Acest apel este valabil pentru mobilități care se pot realiza în perioada octombrie 2023-septembrie 2024.

Câteva detalii despre aceste mobilități:
 - numărul minim de zile este 5, iar numărul maxim este 30 de la ieșirea până la intrarea în România;
 - la sfârșitul mobilității se realizează un raport de activitate care trebuie semnat de universitatea parteneră;

 - este necesară obținerea a 3 credite ECTS;
 - fondurile se alocă în felul următor: 80% la plecare, 20% după finalizarea decontului. Plafoanele de subzistență se situează între 70 euro/zi până la a 14-a zi de activitate și 50 euro/zi între a 15-a și a 30-a zi de activitate. Pentru transport banii se alocă în funcție de distanța de deplasare.

 

Documente necesare aplicației:

1. Adeverință de la secretariatul Institutului de Studii Doctorale UBB care atestă că sunteți student/ă. Adeverința trebuie să conțină neapărat și numărul dvs. matricol;
2. CV într-o limbă de circulație internațională, format Europass, datat și semnat, în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_CV;
3. Fișa de înscriere completată cu toate datele și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Fisa;
4. Declarație selecție completată cu toate datele și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Declaratie;
5. Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarație pentru limba în care se va desfășura activitatea la instituția parteneră, nivel minim B2, scanat, în format .pdf cu denumirea  Nume_Prenume_Certificat (eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani, calculați de la data selecției) sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, în format .pdf cu denumirea: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat; sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria.
6. Scrisoare de motivație adresată comisiei, în format liber (maxim o pagină, font de 12, spațiere 1,5) care să explice beneficiile mobilității pentru cercetarea pe care o întreprindeți, în format .pdf cu denumirea: Nume_Prenume_Scrisoare; în cazul studenților de la linia de studiu maghiară, scrisoarea de motivație trebuie tradusă fie în limba română, fie într-o limbă de circulație internațională;
7. Acordul de principiu (document oficial sau e-mail) obținut de la profesorul/cercetătorul de la instituția gazdă, care să ateste că în urma selecției vă puteți desfășura stagiul la universitatea parteneră.

 

Criterii de selecție:
1.   Evaluarea documentelor depuse (70%)
2.  Interviu (30%).

 

Calendarul selecției:

- 18-27 martie 2024, ora 12.00: trimiterea documentelor necesare înscrierii (prin e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 28 martie-03 aprilie 2024:  evaluarea dosarelor de către comisie
 - 04-05 aprilie 2023: contestații (acestea pot viza doar procedura și se trimit pe email
 - 9 aprilie: interviu (față-în-față), ora 13.00, sala 141, etajul I, clădirea centrală UBB; programarea interviului

 - 10 aprilie 2023: afișarea rezultatelor finale

 

 

Toate documentele se trimit în format .pdf!

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

 

Membrii comisiei de selecţie:

  • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
  • conf. dr. Ligia Ruscu
  • conf. dr. Ion Cârja
  • lect. dr. Camelia Nistor
  • lect. dr. Hunyadi Attila
  • lect. dr. Szigeti Attila
  • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB