Selecția pentru burse Erasmus - Placement

Procedura de selecție a studenților pentru mobilitățile Erasmus, aprobată în Consiliul Facultății din data de 28.11.2023.

 

Mobilități de Placement 2023/2024

 

Instituțiile care oferă mobilități a câte 2 luni pentru acest an universitar sunt:

 - Budapest Főváros Levéltára (Budapest City Archives): 3 locuri

 - Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Historical Studies: 2 locuri doar pentru studenții doctoranzi

 - Five Plus Art Gallery, Viena: 2 locuri

 - Magyar Mezögazdasági Múzeum és Könyvtár (Museum and Library of Hungarian Agriculture): 6 locuri

 - Magyar Nemzeti Levéltár (National Archives of Hungary): 3 locuri

 - Magyar Nemzeti Múzeum (Hungarian National Museum): 6 locuri

 - Nemzetpolitikai Kutatóintézet (Research Institute for Hungarian Communities Abroad): 3 locuri

 - Tragor Ignác Múzeum (Tragor Ignác Museum): 2 locuri

 

Calendarul selecției:

 - 13-23 mai 2024 (ora 11.00 AM, ora limită pentru data de 23 mai): trimiterea documentelor necesare înscrierii (prin e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 24-30 mai 2024: evaluarea dosarelor de către comisie
 - 31 mai 2024: afișarea rezultatelor preliminare și programarea interviului
 - 31 mai - 3 iunie 2024: contestații (acestea pot viza doar procedura)
 - 4 iunie 2024: interviu față-în-față, sala 141, etajul I al clădirii centrale UBB - ora de începere va fi anunțată în timp util
 - 5 iunie 2024: afișarea rezultatelor finale.
 

Procesul de selecție are două componente (criterii de evaluare): verificarea elementelor din dosarul transmis către secretariat (30%) și interviul (70%)!

Condiţii de participare

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Erasmus+, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut (bugetat sau cu taxă), dar nu în an terminal;
 • să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 • să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică eliberat de o instituție acreditată pentru limba în care își vor desfășura activitatea la instituția gazdă (nivel minim B2). Certificatul de competență lingvistică nu poate fi mai vechi de doi ani (calculați la data desfășurării selecției); sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la instituții din Ungaria.
 • să fie integraliști după ultima sesiune de examene, iar media semestrială (sau media de admitere, după caz) să fie cel puțin 8,00 (opt);
 • pentru studenții masteranzi sau doctoranzi: depunerea unui proiect de cercetare.

Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului; se poate descărca aici, completată, datată și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Fisa;
 • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca aici, completată, datată și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Declaratie;
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV), datat și semnat, în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_CV;
 • certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarație pentru limba în care se va desfășura activitatea la instituția parteneră, nivel minim B2, scanat, în format .pdf cu denumirea  Nume_Prenume_Certificat (eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani, calculați de la data selecției) sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, în format .pdf cu denumirea: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat;
 • scrisoare de motivaţie către comisia de selecție a Facultății de Istorie și Filosofie redactată într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se desfășoară activitatea la instituția parteneră, cu trimitere la proiectele de cercetare ale studenților din care să rezulte beneficiile prezenței lor în instituțiile respective, în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Scrisoare. În functie de destinaţia pentru care optează studentul, scrisoarea de motivație va fi scrisă în limbile engleză, franceză, germană etc. În cazul studenților de la linia de studiu maghiară, scrisoarea de motivație trebuie tradusă fie în limba română, fie într-o limbă de circulație internațională;
 • pentru masteranzi şi doctoranzi: plan de cercetare  într-o limbă de circulaţie internaţională, cu trimitere la proiectul de cercetare care să motiveze oportunitatea mobilităţii;
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

Toate documentele se trimit în format .pdf!

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

 

Membrii comisiei de selecţie:

 • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
 • conf. dr. Ligia Ruscu
 • conf. dr. Ion Cârja
 • lect. dr. Camelia Nistor
 • lect. dr. Hunyadi Attila
 • lect. dr. Szigeti Attila
 • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB
 •  

Puteți cere detalii și informații suplimentare la adresa: simona.dombi@ubbcluj.ro

 

Informații Centrul de Cooperări Internaționale