Selecţia pentru burse de studiu Erasmus

Mobilități de Studiu 2022/2023

 

Procedura de selecție a studenților pentru mobilitățile de studiu Erasmus, aprobată în Consiliul Facultății din data de 25.01.2022.

 

Calendarul selecției:

- 13 martie - 23 martie 2023, ora 14.00: trimiterea documentelor necesare înscrierii (prin e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 30 martie 2023:  evaluarea dosarelor de către comisie
 - 31 martie 2023: afișarea rezultatelor preliminare
 - 3-4 aprilie 2023: contestații (acestea pot viza doar procedura și se trimit pe email la simona.dombi@ubbcluj.ro)
 - 5 aprilie 2023: interviu (față-în-față), ora 14.00, sala 141, etajul I al clădirii centrale UBB

 - 6 aprilie 2023: afișarea rezultatelor finale

 

Procesul de selecție are două componente (criterii de evaluare): verificarea elementelor din dosarul transmis către secretariat (30%) și interviul (70%)!

Condiţiile de participare

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Erasmus+, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut (bugetat sau cu taxă);
 • să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 • să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. Certificatul de competență lingvistică nu poate fi mai vechi de doi ani (calculați la data desfășurării selecției); sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria. Testările pe portalul OLS sunt în continuare acceptate. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
 • să fie integraliști după ultima sesiune de examene, iar media semestrială (sau media de admitere, după caz) să fie cel puțin 8,00 (opt);
 • pentru studenții masteranzi sau doctoranzi: depunerea unui proiect de cercetare.

Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului; se poate descărca aici pentru mobilităţi de studiu;
 • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca aici pentru mobilităţile de studiu;
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV);
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră, eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani, calculați de la data selecției;
 • scrisoare de motivaţie către comisia de selecție a Facultății de Istorie și Filosofie redactată într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră, în functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
 • pentru masteranzi şi doctoranzi: proiect de cercetare într-o limbă de circulaţie internaţională. Pentru mobilităţile placement aceşti studenţi vor prezenta un plan de activitate, redactat într-o limbă de circulaţie internaţională, cu trimitere la proiectul de cercetare care să motiveze oportunitatea mobilităţii;
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

Toate documentele se trimit în format .pdf!

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

 

Membrii comisiei de selecţie, aprobată în Consiliul Facultății din data de 12 octombrie 2022:

 • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
 • conf. dr. Ligia Ruscu
 • conf. dr. Ion Cârja
 • lect. dr. Camelia Nistor
 • lect. dr. Hunyadi Attila
 • lect. dr. Szigeti Attila
 • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB

 

Puteți cere detalii și informații suplimentare la adresa: simona.dombi@ubbcluj.ro