Ştiinţele informării şi documentării

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

Prelucrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante joacă un rol cheie în toate domeniile ştiinţei, în economie, politică şi societate. Complexitatea sistemelor de informare actuale impune cadrelor didactice, cercetătorilor, dar şi studenţilor şi de asemenea bibliotecarilor profesionişti acumularea de noi cunoştinţe şi abilităţi în utilizarea surselor de informare. Bibliotecarii au devenit între timp experţi în informaţii, navigatori ce trebuie să funcţioneze în reţele informatice şi sisteme tehnice complexe. Ei trebuie să evalueze, să interpreteze şi să garanteze calitatea şi relevanţa ofertelor de informaţii electronice. La acestea se adaugă transmiterea competenţelor mediatice corespunzătoare prin formare şi consiliere, sarcina centrală în procesul ştiinţific de predare şi învăţare. Internetul, bazele de date şi revistele electronice, piaţa mondială de informaţii ca şi internationalizarea ştiinţei sunt exemple foarte bune pentru a înţelege că structurile naţionale existente nu mai pot face faţă cerinţelor actuale.