CLUJ/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG – 700. A konferencia programja

CLUJ/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG – 700

KOLOZSVÁR 700 ÉVE KIRÁLYI VÁROS

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

KOLOZSVÁR, 2016. NOVEMBER 10–13.

 

CSÜTÖRTÖK, 2016. NOVEMBER 10.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, Aula Magna

  • 15.00 Regisztráció
  • 16.00–16.30 A konferencia megnyitója. Köszöntő beszédek

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Elnök: Ghitta, Ovidiu

19.30 A Babeş-Bolyai Tudományegyetem fogadása – Egyetemiek Háza előcsarnoka (Színház / Emmanuel de Martonne utca 1. szám)

PÉNTEK, 2016. NOVEMBER 11.
 

I. SZAKOSZTÁLY

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Aula Magna, Tordai út / Str. Calea Turzii 4. szám

II. SZAKOSZTÁLY

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete, Aula Ferdinand, Jókai / Napoca utca 11. szám
9.00 – 10.20

ELŐADÁSOK

Elnök: Lupescu Radu

ELŐADÁSOK

Elnök: Sipos Gábor
9.00 – 9.20 Gündisch, Konrad (München, Dél-Kelet Német Történelmi és Kulturális Intézet, Ludwig Maximilians Egyetem): Az 1316. évi kiváltságolás előzményeiről – a szászok letelepítése Kolozsváron és a város környékén Draskóczy István (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Kolozsvár helye a középkori erdélyi peregrinációban
9.20 – 9.40 Sălăgean, Tudor (Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum): Kolozsvár a 13. század második felében. Feltételezések és bizonyosságok Szögi László (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Kolozsvár városi diákok az európai egyetemeken 1526–1919
9.40 – 10.00 Szende Katalin (Budapest, Közép-európai Egyetem): Hospesekből polgárok: városi kiváltságok és következményeik az Anjou-kori Magyarországon Varga Júlia (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára): A jezsuita oktatás Kolozsváron a 16–18. században
10.00 – 10.20 Blazovich László (Szeged, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára): Kolozsvár, a szabad királyi város Gaal György (Kolozsvár, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság): A Báthory-egyetemtől a Ferdinánd Egyetemig. A kolozsvári felsőoktatás első századai
10.20 – 10.40 Hozzászólások, vita
10.40 – 11.00 Kávészünet
11.00 – 12.20

ELŐADÁSOK

Elnök: Rusu, Adrian Andrei

ELŐADÁSOK

Elnök: Zsoldos Attila
11.00 – 11.20 Gáll Erwin (Bukarest, a Román Akadémia “Vasile Pârvan” Régészeti Intézete) ‒ Gergely Balázs (Kolozsvár, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala) – Nagy Szabolcs (Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum): Kolozsvár születése II. Régészeti adatok Kolozsvár kora-középkori és középkori településterületéhez (11‒14/15. század) Weisz Boglárka (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A városi gazdálkodás a középkorban. Kolozsvár gazdasági kiváltságai
11.20 – 11.40 Feld István (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): A Magyar Királyság középkori városerődítéseinek kérdéséhez Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Kolozsvár számadásai és a kolozsvári városgazdálkodás a fejedelemség korában
11.40 – 12.00 Lupescu Radu (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Kolozsvár középkori városfalai Pakó László (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A kolozsvári direktorok és a városi vagyon gyarapítása (1584–1660)
12.00 – 12.20 Csók Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum): Leletmentés Kolozsvár belvárosában: a Kinizsi Pál utca 5. szám alatti régészeti kutatás Flóra Ágnes (Kolozsvár, a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága): 1709 – egy kiváltságlevél története
12.20 – 12.40 Hozzászólások, vita
12.40 – 14.00 A „Kolozsvár kiváltságlevelei” című kiállítás megtekintése, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum (magyar nyelvű tárlatvezetés)
14.00 – 15.20 Ebédszünet (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Bocskai / Avram Iancu tér 13. szám)
15.20 – 16.40

ELŐADÁSOK

Elnök: Szőcs Péter Levente

ELŐADÁSOK

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő
15.20 – 15.40 Albu, Ioan (Nagyszeben, Nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetem): Az erdélyi városok önreprezentációja a középkorban a feliratok tükrében Kenyeres István (Budapest, Budapest Főváros Levéltára): Buda és Pest középkori levéltárai
15.40 – 16.00 Marcu Istrate, Daniela (Bukarest, a Román Akadémia “Vasile Pârvan” Régészeti Intézete): Tipikus és atipikus a dél-erdélyi városi temetkezési körzetek adminisztrációjában a 12–16. században Gulyás László Szabolcs (Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola): A „földesúri szféra” rejtelmei: a középkori mezővárosok kialakulásának birtokjogi vonatkozásai
16.00 – 16.20 Mészáros Orsolya (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Városi vízellátás a Duna-menti középkori városokban Gálfi Emőke (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A kolozsvári és a gyulafehérvári ötvösök viszálya a 16. század végén
16.20 – 16.40 Crîngaci Ţiplic, Maria (Nagyszeben, a Román Akadémia Társadalomtörténeti Kutatóintézete) – Ţiplic, Ioan-Marian (Nagyszeben, Nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetem): Dél-Erdély a 13. században, mezsgye a katolikus és nem katolikus területek között Bogdándi Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A kolozsmonostori konvent és Kolozsvár a 16. század második felében
16.40 – 17.00 Hozzászólások, vita
17.00 – 17.20 Kávészünet
17.20 – 18.40

ELŐADÁSOK

Elnök: Feld István

ELŐADÁSOK

Elnök: Pakucs Mária
17.20 – 17.40 Sipos Gábor (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A kolozsvári reformátusok a 17–18. században Dincă, Adinel (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): „Szeben városának könyvtára” a középkorban: egy historiográfiai tévedés alakulása
17.40 – 18.00 Weisz Attila (Kolozsvár, Művészeti és Design Egyetem): BA 1651 Derzsi Júlia (Nagyszeben, a Román Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézete): Szeben és az Erdélyi Szász Nemzeti Universitas igazgatása a 16. század utolsó harmadában
18.00 – 18.20 Kovács Zsolt (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): A kolozsvári Wesselényi-kert. Adalékok az erdélyi városi barokk kertek történetéhez Szirtes Zsófia (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Katonaság és polgárság együttélése Nagyszebenben a Habsburg-uralom kezdetén
18.20 – 18.40 Orbán János (Marosvásárhely, Maros Megyei Múzeum): Kolozsvár és Marosvásárhely. Építészeti kapcsolatok a barokk és a klasszicizmus korában Ciobanu, Vasile (Nagyszeben, a Román Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézete): A kolozsvári egyetem 1940–1945 közötti szebeni tartózkodása és a szebeni mindennapi életre gyakorolt hatása
18.40 – 19.00 Hozzászólások, vita
19.30 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fogadása – Természettudományi és Művészeti Kar előcsarnoka, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tordai út / Str. Calea Turzii 4. szám
SZOMBAT, 2016. NOVEMBER 12.
 

I. SZAKOSZTÁLY

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Aula Magna, Tordai út / Str. Calea Turzii 4. szám

II. SZAKOSZTÁLY

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete, Aula Ferdinand, Jókai / Napoca utca 11. szám
9.00 – 10.20

ELŐADÁSOK

Elnök: Crăciun, Maria

ELŐADÁSOK

Elnök: Flóra Ágnes
9.00 – 9.20 Papp Szilárd (Budapest, Szépművészeti Múzeum): A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom előzményeinek kérdése néhány korai kőfaragvány kapcsán Jeney-Tóth Annamária (Debrecen, Debreceni Egyetem): Kolozsvár és a Rákóczyak. Fejedelmi kíséret és a város ünnep- és hétköznapjai a két Rákóczy György fejedelemsége idején
9.20 – 9.40 Firea, Ciprian (Kolozsvár, Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete): Kolozsvári plébánosok, mint a művészetek és a liturgia patrónusai a középkorban és a reneszánsz idején Papp Klára (Debrecen, Debreceni Egyetem): Arisztokrata hétköznapok Kolozsváron – családi levelezések tanúsága szerint
9.40 – 10.00 Lupescu Makó Mária (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Koldulórendek a reformáció hajnalán Erdélyben Fehér Andrea (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): Bűn és bűnhődés. Nők által elkövetett bűncselekmények megítélése a 18. századi Kolozsváron
10.00 – 10.20 Florea, Carmen (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A jótékonykodás gyakorlata a középkori Kolozsváron Gyáni Gábor (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): Flânerie (kószálás): a várostörténet kulcsfogalma
10.20 – 10.40 Hozzászólások, vita
10.40 – 11.00 Kávészünet
11.00 – 12.20

ELŐADÁSOK

Elnök: Szende Katalin

ELŐADÁSOK

Elnök: Iacob, Dan Dumitru
11.00 – 11.20 Nagy Balázs (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Városok – rezidenciák – csúcstalálkozók: középkori magyar városok, mint uralkodói találkozók helyszínei Pop, Ioan-Aurel (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem) – Simon, Alexandru (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): A Kolozsvár környéki falvak a 14. században – néhány megjegyzés
11.20 – 11.40 Petrovics István (Szeged, Szegedi Egyetem): Pécs: egy püspökváros a késő középkorban Simon Zsolt (Marosvásárhely, Román Akadémia “Gheorghe Şincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete): Szebeni árak és bérek a középkorban
11.40 – 12.00 Magina, Adrian (Resicabánya, Resicabányai Hegyvidéki Bánsági Múzeum): A város és a templom. Vallásos élet a középkori Lippán Pakucs Mária (Bukarest, a Román Tudományos Akadémia „Nicolae Iorga” Történeti Intézete): „Török javak” a 16. századi Szebenben
12.00 – 12.20 Gross, Lidia (Kolozsvár, a Román Akadémia „George Barițiu” Történeti Intézete): Ütköztetett életrajzok: Ambrosius Litteratus és Ambrosius Sartor/Zabo. Két patrícius polgár a 15. századi Kolozsvárról Constantinov, Valentin (Kisinyov, a Moldovai Köztársaság Tudományos Akadémiájának Történeti Intézete): Moldva és az erdélyi városok kapcsolatai a 17. század első évtizedeiben
12.20 – 12.40 Hozzászólások, vita
12.40 – 14.00 A „Kolozsvár kiváltságlevelei” című kiállítás megtekintése, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum (román nyelvű tárlatvezetés)
14.00 – 15.20 Ebédszünet (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Bocskai / Avram Iancu tér 13. szám)
15.20 – 17.00

ELŐADÁSOK

Elnök: Firea, Ciprian

ELŐADÁSOK

Elnök: Costea, Ionuț
15.20 – 15.40 Szőcs Péter Levente (Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum): Szatmár és Németi középkori topográfiájáról Gruia, Ana-Maria (Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum): Gyógyszerészek és orvosságok a kora újkori Kolozsváron
15.40 – 16.00 Salontai, Sanda (Kolozsvár, a Román Tudományos Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete): Kolostor együttesek a középkori város településszerkezetében: a szebeni, brassói és kolozsvári koldulórendi kolostorok Rus-Cacovean, Ioana (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Egy iskolává alakított gyár: A kolozsvári cukorgyár és a Királyi Javítóintézet
16.00 – 16.20 Spânu, Anda-Lucia (Nagyszeben, a Román Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézete): Kolozsvár történeti ábrázolásokon. Georg Hoefnageltől Ludwig Rohbockig Székely Miklós (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete): Az egykori I. Ferenc József Iparmúzeum szerepe Kolozsvár gazdasági modernizációjában a 19–20. század fordulóján
16.20 – 16.40 Szegedi Edit (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): A kolozsvári és brassói utcanevek fejlődése a 16-19. század között Nagy Róbert (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Kolozsvár 1900. A fejlődés gazdasági alapjai
16.40 – 17.00   Murádin János Kristóf (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Az Erdélyi Párt kolozsvári városi szervezete 1941 és 1944 között
17.00 – 17.20 Hozzászólások, vita
17.20 – 17.40 Kávészünet
17.40 – 19.00

ELŐADÁSOK

Elnök: Szegedi Edit

ELŐADÁSOK

Elnök: Nagy Róbert
17.40 – 18.00 Magina, Livia (Resicabánya, Resicabányai Hegyvidéki Bánsági Múzeum): Városi terek: Karánsebesre vonatkozó topográfiai javaslatok (16–17. század) Mârza, Radu (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Szemelvények Kolozsvár történetéből a boldog békeidők képeslapjain
18.00 – 18.20 Diaconescu, Marius (Bukarest, Bukaresti Egyetem): Városrendezési terv és városépítészeti elemek Nagybányán 1696-ban Costea, Ionuț (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Városi kultúra és reklám a két világháború közötti Kolozsváron
18.20 – 18.40 Iacob, Dan Dumitru (Nagyszeben, a Román Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézete): Focșani városterve 1855-ből Lönhárt Tamás (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Társadalmi mérnökösködés és emlékezetpolitikai töréspontok – Kolozsvár, 1956–1996
18.40 – 19.00 Ardelean, Livia (Kolozsvár, a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága): Máramarossziget – 690 év az első forrásemlítése óta Bodó Barna (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Helytörténet és a közösség önképe
  Hozzászólások, vita
19.30 Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának fogadása – Szabók Bástyája (Bethlen / Baba Novac utca 35. szám) A konferencia zárása

 

VASÁRNAP, 2016. NOVEMBER 13.

 

Reggeli

Távozás