Filosofie, Cultură, Comunicare

Plan de învățământ pentru promoția 2021-2023

Plan de învățământ pentru promoția 2022-2024

Plan de învățământ pentru promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

1. Obiectivele specializării

Programul de studiu Masterat în Filosofie, specializarea Filosofie, Cultură, Comunicare, are ca obiectiv general pregătirea de specialişti în Filosofie, care să poată profesa în învăţământul liceal, în cercetarea ştiinţifică de profil sau în profesii legate de comunicare/cultură. Programul are următoarele obiective specifice, în plus faţă de primul ciclu de studiu: însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe specifice şi a celor mai avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul problemelor actuale ale filosofiei, culturii, comunicării, precum şi ale eticii și fenomenologiei aplicate; dezvoltarea unor abilităţi superioare de cercetare ştiinţifică independentă şi în echipă; dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunoştinţele în situaţii noi şi de soluţionare a problemelor cognitive, profesionale sau sociale.

 2. Relevanţa socială a specializării

Programul este axat cu prioritate spre cercetarea ştiinţifică, urmând a conduce la un doctorat în Filosofie, asigurând totodată şi profesionalizarea în domeniu, prin oferirea unor competenţe cognitive, practic-aplicative, de comunicare şi relaţionare, care să permită absolvenţilor să profeseze în învăţământul liceal, în cercetarea ştiinţifică sau în funcţii publice şi meserii legate de comunicare/ cultură. Specializarea vizează aprofundarea unor probleme actuale ale filosofiei, culturii şi comunicării. Se urmăresc, pe de o parte, conexiunile dintre contextul cultural local şi globalizare, interacţiunile dintre dimensiunile artistice, etice şi politice ale post-modernităţii, iar pe de altă parte condiţiile comunicării profesionale şi inter-culturale în contemporaneitate, abordate aplicativ din perspectiva eticii.

 3. Instrumente utilizate în atingerea obiectivelor

Masteratul Filosofie, Cultură, Comunicare oferă 13 cursuri (9 în regim obligatoriu, 4 în regim opţional), 1 seminar de Metodologia cercetării în Filosofie, 1 stagiu de Practică de specialitate şi 2 seminarii speciale de cercetare, pe durata a 4 semestre (14 ore pe săptămână), avînd alocate 120 credite. Limba de predare este limba română. Masteratul se finalizează cu elaborarea şi susţinerea unei disertaţii (10 credite). Programul va utiliza o pedagogie activă în care studentul este îndemnat să joace rolul de actor al formării sale, prin lecturi pregătitoare, întrebări şi dezbateri la cursuri şi seminarii, analiză, interpretare şi comentariu de text. Seminariile speciale de cercetare asigură, sub coordonarea conducătorilor de disertaţii, pregătirea masteranzilor pentru cercetarea ştiinţifică şi participarea lor la programele majore de cercetare ale Departamentului de Filosofie, precum şi la programele de cercetare ale directorilor de grant sau ale conducătorilor de doctorat în Filosofie.