Strategii matrimoniale şi succesorale
la elita rurală românească din Transilvania
(1850 - 1900)


Proiect finanţat de Autoritatea Naională Română pentru Cercetare Ştiinţifică
CNCS-UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-PD-2011-3-00644

uefiscdi
SIGERUS: Durch Siebenbürgen - Rumänischen Bauern