Filosofie antică şi medievală

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală a fost înfiinţat în anul 2001 de profesorul Vasile Muscă împreună cu un grup de profesori şi cercetători ai culturii antice şi medievale. El a fost transformat, dintr-un studiu de două semestre, în unul de patru semestre, în cursul anul 2008. Studiul în toţi aceşti ani a vizat câteva obiective principale care au antrenat profesorii şi studenţii spre focalizare interesului lor didactic şi de cercetare în jurul traducerii şi exegezei gândirii politice antice. Odată cu concretizarea acestei prime etape de studiu, între anii 2003-2007, întreaga echipă a masteratului s-a dedicat traducerii şi comentării operei integrale a lui Plotin, iar după încheierea acestui proiect, echipa acestui nivel de studiu este axată pe exegeza şi traducerea in limba română a Summei theologice a lui Thoma din Aquino. Antrenând studenţii în asemenea proiecte, masteratul formează tineri specialişti în studiile antice şi medievale, deschizându-i spre filosofia premodernă şi studiile clasice şi spre tehnicile moderne de editare şi exegeză.

 

 

Vezi şi http://hiphi.ubbcluj.ro/dfpr/masterat/