Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

 

Programul de masterat Securitate, Intelligence şi Competitivitate în Organizaţii urmăreşte furnizarea de competenţe persoanelor dornice să-şi asume responsabilităţi noi şi să participe activ la creşterea competitivităţii organizaţiilor prin implementarea de măsuri multidimensionale de securitate şi intelligence. Iniţiera programului de studii este rezultatul colaborării dintre Universitatea Babeş-Bolyai prin Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, lider naţional în domeniul intelligence.  În urma evaluărilor asupra pieţei forţei de muncă s-a putut constata că aceasta se manifestă tot mai dinamic, angajatorii – organizaţii publice sau private – căutând persoane cu competenţe înalte, apte să-şi asume responsabilităţi noi care să conducă la creşterea competitivităţii organizaţiilor.