Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

 

Programul de masterat Securitate, Intelligence şi Competitivitate în Organizaţii urmăreşte furnizarea de competenţe persoanelor dornice să-şi asume responsabilităţi noi şi să participe activ la creşterea competitivităţii organizaţiilor prin implementarea de măsuri multidimensionale de securitate şi intelligence.
Ce vei studia?
Curricula programului de masterat este interdisciplinară și se concentrează pe domenii ca: intelligence, securitate, analiză de risc sau comunicare. Cursurile sunt astfel gândite încât să ofere studenților nu numai cunoștințe teoretice fundamentale, ci și competențe practice.
•    Analiza de intelligence
•    Intelligence din surse deschise
•    Fundamentele intelligence-ului competitive
•    Managementul securității în organizații
•    Managementul riscurilor și securității în afaceri
•    Comunicare de influență strategică
•    Managementul informațiilor în organizații
•    Marketing strategic
•    Intelligence competitiv defensiv
•    Inovare și proprietate intelectuală în organizații
•    Managementul securității sistemelor informatice
•    Negociere și protocol în organizații
•    Metode si tehnici de analiză și valorificare a seturilor mari de date
•    Instrumente și tehnologii de analiză online

 

Ce competențe vei dobândi?
Vei dobândi cunoștințe teoretice și practice esențiale pentru domeniul securității organizaționale și analizei de informații la nivelul organizației. Aceste cunoștințe vor putea fi aplicate în obținerea, analizarea și valorificarea resurselor informaționale într-o organizație publică sau privată.

 

Ce oportunități de carieră vei avea?
După absolvire, vei putea opta pentru ocupații specifice domeniului securității ca: analist de informații, manager de securitate sau expert informații pentru afaceri. Cursurile oferite în cadrul programului pregătesc absolvenții pentru mediul competitiv al companiilor private, precum și pentru instituții publice sau organizații internaționale de securitate.