Ştiinţe ale informării şi documentării

Planuri de învăţământ:

Documentarea și documentarea științifică reprezintă practici de informare cotidiană și de cercetare științifică. Utilizarea calculatorului, a celorlalte device-uri de comunicare, atât de răspândite astăzi, a transformat radical profesia de bibliotecar, conferindu-i o nouă relevanță socială și profesională. Bibliotecarul contemporan este un „navigator”, un „explorator” care mânuiește instrumentele și tehnologia comunicării la standarde performante. Bibliotecarul este specialistul care selectează și intermediază accesul la informația relevantă, o structurează după anumite criterii, pentru ca accesul publicului la aceasta să fie sistematic, rapid și eficient. Importanța și prestigiul social al acestei activități va spori și mai mult odată cu dezvoltarea tehnologiei și a practicilor comunicării din societatea contemporană. Comunitatea bibliotecarilor, ca specialiști în știința informării și documentării științifice se dezvoltă zi de zi, este tot mai tânără și dinamică, răspunde creativ transformărilor din societate. Împărtățirea valorilor comunicării contemporane „fără frontiere” face ca bibliotecarul și comunitatea aceasta profesională să reprezinte un grup de „cetățeni ai lumii”, o meserie care odată asumată și însușită poate fi practicată oriunde în lume. A fi bibliotecar este o meserie a prezentului și mai ales a viitorului!

Ce vă învățăm?

- respectul față de tradiție (specializarea noastră își are originea la Cluj, în perioada dintre cele două războaie mondiale) și semnificația inovației în transformarea profesiei și a societății;

- capacitatea de adaptare la cerințele pieței muncii la nivel național și internațional;

- competențe lingvistice (comunicarea în limbi de circulație internațională);

- abilități de comunicare publică și academică, de utilizare a instrumentelor și tehnologiei de comunicare moderne (IT, internet, baze de date științifice etc.);

- tehnici de selectare a informației publice și științifice relevante;

- practici profesionale de editare și diseminare a informației publice și științifice;

- practică de specialitate în instituții importante din țară;

- stagii de studiu în țări ale Uniunii Europene;

- munca în echipă.

Ce puteți deveni?

Bibliotecar (biblioteci publice, biblioteci de învățământ, biblioteci specializate)

Documentarist (centre de informare și documentare, instituții publice și private, institute de cercetare etc.)

Absolvenții noștri lucrează în mari biblioteci din țară (Cluj-Napoca, Târgu Mureș,Brașov etc.) și din străinătate (SUA, Canada, Franța, Germania).