Turism cultural

Planuri de învăţământ

 

Promoția 2021-2024 Linia română, Linia maghiară

Promoţia 2022-2025 Linia română, Linia maghiară

Promoţia 2023-2026 Linia română, Linia maghiară

Promoția 2024-2027 Linia română, Linia maghiară

 

Specializarea Turism cultural (nivel licență, 3 ani de studiu, domeniul Studii culturale) a fost inaugurată la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB începând cu anul 2011, fiind prima specializare de acest fel din România. Suntem acreditați de Ministerul Educației şi Cercetării și de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Studiile de la nivelul licență pot fi continuate prin programul de masterat Patrimoniu și turism cultural, precum și prin studii doctorale.

 

Specializarea Turism cultural este rezultatul colaborării Facultăţii de Istorie şi Filosofie cu cadre didactice din alte facultăți ale UBB (Geografie, Litere, FSEGA, FSPAC), aceasta asigurând profilul interdisciplinar al specializării.


Turismul cultural este cea mai dinamică formă contemporană de turism, interesată de stiluri de viață, tradiții ale unor comunităţi ori regiuni, patrimoniu construit sau imaterial, produse și performanțe artistice, medii şi peisaje culturale.

Obiectivul major al specializării Turism cultural  este dobândirea de către student a unei solide formații teoretice și practice, pe care o asigură varietatea cursurilor și seminariilor pe care cadrele didactice le oferă. Cursurile sunt din domeniul istoriei, al istoriei artelor și al arhitecturii, arheologiei, geografiei turismului, managementului proiectelor de dezvoltare-finanţare în turismul cultural, comunicării şi relaţiilor publice, ghidajului turistic, tradiţiilor gastronomice, dreptului şi legislaţiei în turism şi, nu în ultimul rând, al limbilor străine (limbajul de specialitate al turismului, al turismului cultural). Punem un mare accent pe formația practică, prin cursurile practice, prin practica de specialitate și prin excursiile de studii pe care le organizăm.

 

 

Oportunităţi de carieră

  • manager în turism şi turism cultural,
  • consultant în domeniul Turismului cultural pentru dezvoltarea de proiecte şi programe, planning şi marketing cultural-turistic (în instituții guvernamentale și internaționale, în administraţia locală, centre de informare turistică, ONG-uri, mass-media de specialitate),
  • blogger/vlogger, jurnalist, scriitor şi analist de turism,
  • ghid local sau naţional de turism,
  • specialist în turism în muzee, parcuri arheologice, etnografice, în domeniul conservării/restaurării/valorificării patrimoniului cultural,
  • expert în cercetare-dezvoltare, educaţie şi formare profesională în domeniul Turismului cultural,
  • poți să fii propriul tău șef, activând în domeniul ofertant al antreprenoriatului turistic și de patrimoniu cultural (hoteluri - pensiuni - restaurante - organizator de evenimente)...
  • sau îți poți continua studenția, optând pentru masteratul Patrimoniu și turism cultural și/sau pentru doctorat.
Pagina de Facebook a specializării: https://www.facebook.com/TurismCultural.UBBCluj
Pagina de Instagram: https://www.instagram.com/kulttourubb/
Canalul de YouTube al facultății
Blog: https://blogubbdepatrimoniusiturismcultural.wordpress.com/