Departamentul de Istorie în limba maghiară

Departamentul de Istorie în Limba Maghiară din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – la fel ca celelalte departamente maghiare – s-a format în anul 2012, pe baza legii educației din 2011. Principala misiune a departamentului este organizarea și susținerea studierii în limba maghiară a istoriei și a disciplinelor înrudite. 

Studierea istoriei în limba maghiară la nivel universitar are tradiții vechi în Cluj. În cadrul Facultății de Filosofie și Litere a Universității din Cluj (numele regelui și împăratului Franz Iosef a fost preluat mai târziu), întemeiată în 1872, au fost înființate trei catedre de istorie. După sfârșitul perioadei comuniste, când învățământul universitar în limba maghiară fusese restrâns, linia de studiu maghiară a fost reorganizată cu puținii profesori încă activi. Cu trecerea anilor, numărul studenților și al cadrelor didactice a crescut treptat, în paralel fiind înființate noi specializări. Rezultatul acestei dezvoltări a fost și înființarea departamentului nostru.

Departamentul de Istorie în Limba Maghiară are cea mai mare ofertă de specializări din cadrul Universității Babeș-Bolyai: șapte la nivel licență (Istorie, Arheologie, Istoria Artei, Relații Internaționale și Studii Europene, Arhivistică, Turism Cultural, Științe ale Informării și Documentării) și trei la nivel master Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural, Istorie Contemporană și Relații Internaționale, Masteratul Didactic). Studenții angrenați în cercetare au apoi posibilitatea continuării studiilor la nivel doctoral, întrucât în cadrul departamentului activează nouă conducători de doctorat. Doctoranzii cu frecvență afiliați predau seminarii și desfășoară activități de cercetare. În România, toate aceste specializări, exceptând una singură, pot fi studiate în limba maghiară doar în cadrul departamentului nostru. Procesul didactic, prin oferta proprie de cursuri și seminarii, bazate pe cercetări originale întreprinse în țară și în străinătate, are în vedere atât tendințele majore ale didacticii contemporane, cât și dinamica actuală a pieței muncii. Departamentul este alcătuit din cadre didactice recunoscute în mediul academic național și internațional, cu trei membri externi ai Academiei Maghiare de Științe și publicații la marile edituri din țară și străinătate (Böhlau Verlag, L’Harmattan, Columbia University Press, Atlantic Research and Publications Inc., CEU Press, Brepols, Vanderhoeck&Ruprect, Cambridge Scholars Publishing, Brill). Activitatea didactică este consolidată și de prezența cadrelor didactice asociate din țară și din străinătate, iar programele europene de mobilități studențești (Erasmus, CEEPUS) și acordurile de colaborare încheiate de facultatea și departamentul nostru cu diverse universități și instituții academice și culturale oferă studenților posibilitatea completării studiilor și a practicii de specialitate în străinătate.

În domeniul cercetării, membrii departamentului conduc și participă la proiecte privind istoria socială, istoria elitelor, istoria economică a Transilvaniei premoderne și moderne, istoria arhitecturii și a artelor plastice transilvănene, istoria politică și socială a minorității maghiare din România, câștigând granturi majore de cercetare, finanțate de UEFISCDI, CNCSIS sau Academia Maghiară de Științe. Cu toate că este unul dintre cele mai tinere departamente din cadrul facultății, se numără printre cele mai performante structuri didactice și de cercetare.

Personal

Conf. dr. NAGY Róbert

 • Director al Departamentului de Istorie în limba maghiară
 • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria economică a sec. 19, istoria relaţiilor internaţionale în sec. 18-19
 • e-mail: robert.nagy@ubbcluj.ro

Prof. dr. PÁL Judit

 • domenii de competenţă: Istoria socială şi politică a Transilvaniei (sec. XVIII-XIX), istoria oraşelor, istoria armenilor din Transilvania
 • e-mail: pal.judit@ubbcluj.ro palbbte@gmail.com

Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

 • Prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 • domenii de competenţă: Istoria oraşelor şi instituţiilor în epoca medie târzie şi premodernă
 • e-mail: eniko.rusz@ubbcluj.ro

Conf. dr. MOLNÁR KOVÁCS Zsolt

Conf. dr. Maria LUPESCU

 • domenii de competenţă: Viaţă religioasă şi societate ecleziastică în Transilvania medievală, testamente medievale din Transilvania
 • e-mail: maria.lupescu@ubbcluj.ro

Conf. dr. TÓTH Szilárd

 • domenii de competenţă: Istoria României în perioada interbelică, problema minorităţilor în perioada interbelică, războiul rece, relaţii internaţionale în sec. XX, didactica istoriei, istorie economică
 • e-mail: szilard.toth@ubbcluj.ro

Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás

 • domenii de competenţă: Istoria şi teoriile contemporane ale relaţiilor internaţionale, minorităţi naţionale din Europa centrală şi de est, instaurarea regimurilor comuniste în Europa centrală şi de est, integare europeană, geopolitică şi geostrategie
 • e-mail: tamas.lonhart@ubbcluj.ro

Conf. dr. HUNYADI Attila

Lect. dr. PAKÓ Klára

 • domenii de interes: arhitectura Renaşterii în Transilvania, arhitectura militară în sec. 16-17, fortificaţii bastionare în Transilvania, arhitecţi italieni activi în Transilvania în epoca Renaşterii
 • e-mail: klara.pako@ubbcluj.ro

Lect. dr. PÁL Emese

 • domenii de interes: arta secolului al XX-lea, modernismul socialist în Romania, arta armenilor din Transilvania
 • e-mail: emese.pal@ubbcluj.ro

Lect. dr. FEHÉR Andrea

 • domenii de competență: memorialistică ardeleană (sec. XVII-XVIII); istoria familiei și copilăriei (epoca modernă); istoria vieții cotidiene (sec. XVIII, Transilvania); criminalitatea feminină din epoca epoca modernă; teoria istoriei; antropologie istorică, microistorie.
 • e-mail: andrea.feher@ubbcluj.ro

Lect. dr. KOVÁCS Zsolt

Lect. dr. PETRUȚ David-Timotei

 • domenii de interes: arheologie provincială romană, cultura materială a epocii romane, viața cotidiană în mediul militar roman, arta funerară romană, istoria arheologiei în Transilvania;
 • e-mail: david.petrut@ubbcluj.ro

Lect. dr. FODOR János

 • domenii de competenta: Istorie contemporană, Istoria minorităților naționale din România, Biografie politică
 • e-mail: janos.fodor@ubbcluj.ro

Asist. dr. GYÖRGY Árpád-Botond

 • domenii de interes: Istoria orașelor în epoca medievală și premodernă, viața cotidiană și istoria mentalităților în epoca medievală și premodernă;
 • e-mail: arpad.gyorgy@ubbcluj.ro

Profesor emerit dr. KOVÁCS András

 • domenii de competenţă: Arta medievală şi premodernă a Transilvaniei, în special arta secolului al XVII-lea

Profesor emerit dr. CSUCSUJA István

 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istoria economică şi socială a Europei Centrale şi de Est;
 • e-mail: icsucsuja@yahoo.com