Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás

Lect. dr. LŐNH�RT Tam�s

  • domenii de competenţă: Istoria şi teoriile contemporane ale relaţiilor internaţionale, minorităţi naţionale din Europa centrală şi de est, instaurarea regimurilor comuniste în Europa centrală şi de est, integare europeană, geopolitică şi geostrategie
  • e-mail: tamas.lonhart@ubbcluj.ro