Conf. dr. TÓTH Szilárd

Lect. dr. TÓTH Szil�rd

  • domenii de competenţă: Istoria României în perioada interbelică, problema minorităţilor în perioada interbelică, războiul rece, relaţii internaţionale în sec. XX, didactica istoriei, istorie economică
  • e-mail: szilard.toth@ubbcluj.ro