Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

 

Antropologia istorică este o direcţie de cercetare care pune la contribuţie două mari domenii de studiu din ştiinţele umane: istoria şi antropologia. Ceea ce se traduce printr-o cercetare istorică mult mai sensibilă la metodele de lucru ale antropologului (ancheta orală) şi la obiecte de cercetare până nu demult specifice doar antropologiei (înrudirea, corpul, sărbătoarea, etc.). Altfel spus: o istorie antropologizată.

Masteratul de socio-antropologie istorică îşi propune să familiarizeze studentul ieşit de pe băncile universităţilor noastre cu antropologia în primul rând, cu obiectele şi metodele sale de cercetare, iar în subsidiar cu direcţiile moderne din cercetarea istorică contemporană.  Cursurile şi seminariile parcurse de-a lungul celor doi ani de studii au scopul de a forma specialişti în noile direcţii de cercetare ale istoriei moderne şi  contemporane, dar mai ales specialişti deschişi la dialogul interdisciplinar pe care istoriografia secolului al XX-lea l-a legat cu celelalte discipline socio-umane.