Cursuri postuniversitare

1. CURSUL POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN ISTORIE

Absolvirea cursurilor de Conversie Profesională în Istorie constă în:

 1. Examen scris, cu durata de 3 ore, pe baza tematicii şi a bibliografiei.
 2. Susţinerea lucrării de absolvire.

Calendarul desfășurării examenului de absolvire iulie 2024

17.06.2024-26.06.2024 (platforma se va închide în data de 26.06.2024 la ora 14.00) - înscriere pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

05.07.2024 - desfășurarea probei scrise a examenului, ora 09.00, sala Pompiliu Teodor (Institutul de Istorie, strada Napoca nr. 11) după care va avea loc susținerea lucrării de absolvire.

Calendarul desfășurării examenului de absolvire septembrie 2024

26.08.2024-29.08.2024 (platforma se va închide în data de 29 august 2024 la ora 12.00) - înscrierea la examenul de licență/disertație.

Data susținerii disertației pentru sesiunea septembrie va fi anunțată în timp util.

 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

English tutorial for the defense enrollment

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria de la decanat, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).

 

2. CURSUL POSTUNIVERSITAR DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

Absolvirea Cursului postuniversitar de biblioteconomie și știința informării constă în susținerea lucrării de absolvire, care va avea loc în 6 iulie 2024, ora 09.00, la BCU, sala Mușlea.

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 17.06.2024-26.06.2024 (platforma se va închide în data de 26.06.2024 la ora 14.00).

 

Calendarul desfășurării examenului de absolvire septembrie 2024

26.08.2024-29.08.2024 (platforma se va închide în data de 29 august 2024 la ora 12.00 la prânz) - înscrierea la examenul de licență/disertație.

Data susținerii lucrării de absolvire pentru sesiunea septembrie va fi anunțată în timp util.

 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

English tutorial for the defense enrollment

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria facultății, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).

 

3. CURSUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN PROTEJAREA ȘI REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 17.06.2024-26.06.2024 (platforma se va închide în data de 26.06.2024 la ora 14.00).

Susținerea lucrării de absolvire: 05-06 iulie 2024.

 

Calendarul desfășurării examenului de absolvire septembrie 2024

26.08.2024-29.08.2024 (platforma se va închide în data de 29 august 2024 la ora 12.00, la prânz) - înscrierea la examenul de licență/disertație.

Data susținerii examenului de absolvire pentru sesiunea septembrie va fi anunțată în timp util.

 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

English tutorial for the defense enrollment

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria facultății, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).