Centrul de Filosofie Antică şi Medievală

Centrul de filosofie antică şi medievală, înfiinţat în anul 2004, reprezintă o unitate de cercetare focalizată pe traducerea, comentarea, editarea şi exegeza lucrărilor de filosofie antică şi medievală care lipsesc în cultura română şi a căror prezenţă ar putea modela spaţiul local de receptare al acestei filosofii şi terminologia filosofică românească. Rezultatul a şapte ani de activitate (patru granturi de cercetare cu finanţare naţională, peste 10 colocvii internaţionale şi naţionale, 37 de volume editate de autori greci şi latini, trei colecţii de profil dirijate la cele mai importante edituri din România, participări la colocvii internaţionale şi publicare unei prestigioase reviste internaţionale de filosofie antică şi medievală – Chora, revue des etudes anciennes et medievales (în colaborare cu Centrul Léon Robin, Paris IV, Sorbonne) conturează domeniile principale de activitate ale Centrului.

 

 

Pagina Centrului de Filosofie Antică şi Medievală