Teorie critică şi studii multiculturale

Program de studii masterale în limba maghiară.

 

Plan de învăţământ

Fişele disciplinelor

Prezentarea în limba maghiară a masteratului

 

Masteratul „Teorie critică şi studii multiculturale" urmăreşte explicarea filosofică şi interdisciplinară a două fenomene marcante ale societăţilor contemporane: apariţia noilor mişcări sociale şi intensificarea diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) în statele-naţiune moderne. Teoria critică se referă aici la acea tradiţie din gândirea europeană, care a fost şi este preocupată de înţelegerea şi diagnoza critică a prezentului istoric, începând cu criticismul iluminist, până la filosofia şi teoria socială critică germană şi franceză din secolul XX. Multiculturalismul desemnează atât mişcările care revendică recunoaşterea socială-politică a diferenţelor de identitate ale diverselor grupuri minoritare, cât şi dezbaterile teoretice-normative din jurul acestora, propunerile de soluţionare instituţionale-legale şi implicaţiile la nivelul politicilor publice.

Obiectivul masteratului constă în analiza şi cercetarea problematizărilor actuale din domeniile teoriei critice şi a studiilor multiculturale, în cadrul unui curriculum interdisciplinar (asigurat de un personal didactic alcătuit printr-o cooperare inter-departamentală), care reuneşte cursuri din domeniile filosofiei, a ştiinţelor sociale, politice şi ale comunicării etc. Printre disciplinele care aprofundează cunoştinţele dobândite la nivel licenţă, mai ales din perspectiva filosofiei sociale şi politice contemporane şi a eticii aplicate, menţionăm: Teorie critică în filosofie contemporană, Criticism şi critica ideologiilor, Filosofie politică contemporană, Problema multiculturalismului şi a minorităţilor naţionale, Hermeneutica culturii, Etica comunicării. Disciplinele care propun o aprofundare interdisciplinară în domeniul masteratului din perspectiva  sociologiei, a etnologiei/antropologiei, a ştiinţelor politice şi ale comunicării, a studiilor vizuale sau de film, sunt: Migraţia internaţională, Intercultural communication, Multiculturalitate în cinematografia contemporană,Interferenţe culturale. Culturi etnice şi regionale în Transilvania. Programul oferă deasemenea şi discipline practice, aplicative (Tehnici de înţelegere şi de scriere, Managementul proiectelor culturale etc.), precum şi discipline care contribuie la dobândirea cunoştinţelor necesare cercetărilor interdisciplinare, la însuşirea metodologiilor, tehnicilor de cercetare specifice filosofiei şi ştiinţelor socio-umane conexe.

Programul se adresează tuturor licenţiaţilor de ştiinţe socio-umane interesaţi, asigurând însuşirea următoarelor compentenţe profesionale: identificarea, analiza şi soluţionare unor probleme actuale ale societăţii şi culturii aparţinând domeniilor teoriei sociale critice, a studiilor multiculturale sau interculturale; competenţe de gândire critică vizând fenomenul social, politic şi de artă (incluzând compentenţe de critică de artă, critica literaturii, critica mediilor); elaborarea unor politici publice şi culturale alter-globaliste şi multiculturale etc.