Cursuri postuniversitare

La Facultatea de Istorie și Filosofie admiterea se realizează exclusiv ONLINE, în platforma admiterii.

Calendarul admiterii valabil pentru toate cursurile postuniversitare

16-29 septembrie (platforma se va închide în data de 29 septembrie la ora 24.00)

- Înscrierea candidaţilor

1 octombrie

- Afişarea listelor provizorii cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere

2-11 octombrie (platforma se va închide în data de 11 octombrie la ora 12.00, la prânz)

- Confirmarea ocupării locului online în platformă (prin completarea contractului de studii și achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare)

14 octombrie  - Afișarea listelor finale după confirmări

 

1. BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • Fişa de înscriere completată;
 • Declarație de consimțământ completată;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia.

Taxa de înscriere: 120 de lei se achită exclusiv în platforma admiterii.

Durata cursului este de 2 semestre, iar taxa este de 1300 lei.

 

2. CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN ISTORIE

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • Fişa de înscriere completată;
 • Declarație de consimțământ completată;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia;
 • Adeverință care să ateste vechimea de minim 2 ani în învățământul preuniversitar.

Taxa de înscriere: 120 de lei se achită exclusiv în platforma admiterii.

Durata cursului este de 2 ani, iar taxa anuală este de 2600 lei.

 

3. CULTURĂ UMANISTĂ ȘI MEDIUL DIGITAL, MODUL I

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • Fişa de înscriere completată (vă rugăm subliniați modulul la care vă înscrieți);
 • Declarație de consimțământ completată;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia.

Taxa de înscriere: 120 de lei se achită exclusiv în platforma admiterii.

Durata cursului este de un semestru, iar  taxa este de 1100 lei.

 

4. PROGRAM DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN PROTEJAREA ȘI REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • Fişa de înscriere completată;
 • Declarație de consimțământ completată;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia.

Taxa de înscriere: 120 de lei se achită exclusiv în platforma admiterii.

Durata cursului este de 2 ani, iar taxa este de 3200 lei.

 

Detalii suplimentare la telefon: 0756 017 552.