Cursuri postuniversitare

1. Biblioteconomie și știința informării, seria octombrie 2023-iulie 2024

Admiterea se va desfășura în perioada 11 septembrie-13 octombrie 2023 prin depunerea/trimiterea dosarelor.

Dosarele trebuie să conțină:

a). Fişa de înscriere completată

b). Declarație de consimțământ completată

c). Copii simple ale:

 • cărţii de identitate;
 • diplomei de bacalaureat şi foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu);
 • diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole);
 • certificatului de naştere.

d). dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (dacă taxa de admitere se achită prin poştă vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere PU").

 

Aceste acte se vor aduce/trimite într-un dosar plic la adresa:

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se poate plăti fie la secretariatul facultății, fie în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849.

Durata cursului este de 2 semestre, iar taxa este de 1300 lei.
 

2. Conversie profesională în Istorie

Admiterea se va desfășura în perioada 11 septembrie-13 octombrie 2023 prin depunerea/trimiterea dosarelor.

Dosarele trebuie să conțină:

a). Fişa de înscriere

b). Declarație de consimțământ

c). Copii simple ale:

 • cărţii de identitate;
 • diplomei de bacalaureat şi foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu);
 • diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole);
 • certificatului de naştere;

d). Adeverință care să ateste vechimea de minim 2 ani în învățământul preuniversitar

e). Dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (dacă taxa de admitere se achită prin poştă vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere PU").

 

Aceste acte se vor aduce/trimite în dosar plic la adresa:

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se plăteşte la secretariatul facultății sau în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849.

Durata cursului este de 2 ani, iar taxa anuală este de 2600 lei.

 

3. Cultură umanistă și mediul digital, MODULUL I, seria octombrie 2023- februarie 2024

Admiterea se va desfășura în perioada 11 septembrie-13 octombrie 2023 prin depunerea/trimiterea dosarelor.

Dosarele trebuie să conțină:

a). Fişa de înscriere completată (vă rugăm subliniați modulul la care vă înscrieți)

b). Declarație de consimțământ completată

c). Copii simple ale:

 • cărţii de identitate;
 • diplomei de bacalaureat şi foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu);
 • diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole);
 • certificatului de naştere.

d). dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (dacă taxa de admitere se achită prin poştă vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere PU").

 

Aceste acte se vor aduce/trimite într-un dosar plic la adresa:

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se poate plăti fie la secretariatul facultății, fie în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849.

Durata cursului este de un semestru, iar  taxa este de 1100 lei.

 

Detalii suplimentare la telefon: 0264405300, interior 5275, persoană de contact: Loredana Nemeth.