CLUJ/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG – 700. Programul conferinţei

CLUJ/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG – 700

700 DE ANI DE LA OBȚINEREA STATUTULUI DE ORAȘ REGAL

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

CLUJ-NAPOCA, 10–13 NOIEMBRIE 2016

 

JOI, 10 NOIEMBRIE 2016

Universitatea Babeş-Bolyai, Clădirea Centrală
Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1, Sala festivă Aula Magna

  • 15.00 Înregistrarea participanților
  • 16.00–16.30 Deschiderea lucrărilor conferinței. Cuvânt de salut

ALOCUŢIUNI PLENARE
Moderator: Ovidiu Ghitta

19.30 Recepţie oferită de Universitatea Babeş-Bolyai – Foaierul Casei Universitarilor (Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1)

VINERI, 11 NOIEMBRIE 2016

SECȚIUNEA I

Universitatea Sapientia, Aula Magna, Str. Calea Turzii Nr. 4

SECŢIUNEA a II-a

Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istorie, Aula Regele Ferdinand, Str. Napoca Nr. 11
9.00 – 10.20

COMUNICĂRI

Moderator: Lupescu Radu

COMUNICĂRI

Moderator: Gábor Sipos
9.00 – 9.20 Konrad Gündisch (München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU): Din antecedentele privilegierilor din 1316 – așezarea sașilor la Cluj și în împrejurimile orașului István Draskóczy (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Rolul Clujului în peregrinările medievale transilvane
9.20 – 9.40 Tudor Sălăgean (Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei): Clujul în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Ipoteze și certitudini László Szögi (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Studenţi clujeni la universităţile europene între 1526–1919
9.40 – 10.00 Katalin Szende (Budapesta, Universitatea Central Europeană): Hospites transformaţi în burghezi: privilegii orăşeneşti şi consecinţele lor în Ungaria angevină Júlia Varga (Budapesta, Arhivele Universității Eötvös Loránd): Educația iezuită din Cluj între secolele al XVI–XVIII-lea
10.00 – 10.20 László Blazovich (Szeged, Direcția Județeană Csongrád a Arhivelor Naționale Maghiare): Cluj, oraș liber regal György Gaal (Cluj-Napoca, Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor): De la Universitatea „Báthory” la Universitatea Ferdinand. Primele secole ale învăţământului superior la Cluj
10.20 – 10.40 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
10.40 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.20

COMUNICĂRI

Moderator: Adrian Andrei Rusu

COMUNICĂRI

Moderator: Attila Zsoldos
11.00 – 11.20 Erwin Gáll (București, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române) ‒ Balázs Gergely (Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca) – Szabolcs Nagy (Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei): „Nașterea” Clujului (medieval). Date privind habitatul medieval al Clujului (secolele XI‒XIV) Boglárka Weisz (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Economie urbană în epoca medievală. Privilegiile economice ale Clujului
11.20 – 11.40 István Feld (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Despre fortificațiile orășenești medievale din Regatul Maghiar Enikő Rüsz-Fogarasi (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Socotelile Clujului și gospodărire urbană în Clujul epocii princiare
11.40 – 12.00 Radu Lupescu (Cluj-Napoca, Universitatea Sapientia): Fortificaţiile medievale ale oraşului Cluj László Pakó (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Directorii din Cluj și grija pentru averea orășenească (1584–1660)
12.00 – 12.20 Zsolt Csók (Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei): Săpătură de salvare de pe strada Paul Chinezu nr. 5 din centrul Clujului Ágnes Flóra (Cluj-Napoca, Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României): 1709 – povestea unui privilegiu
12.20 – 12.40 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
12.40 – 14.00 Vizitarea expoziţiei dedicată privilegiilor orașului Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (ghidaj în limba maghiară)
14.00 – 15.20 Pauză de masă (Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu Nr. 13)
15.20 – 16.40

COMUNICĂRI

Moderator: Péter Levente Szőcs

COMUNICĂRI

Moderator: Enikő Rüsz-Fogarasi
15.20 – 15.40 Ioan Albu (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu): Autoreprezentarea epigrafică a orașelor transilvane în evul mediu István Kenyeres (Budapesta, Arhiva Capitalei Budapesta): Arhivele medievale ale orașelor Buda și Pesta
15.40 – 16.00 Daniela Marcu Istrate (București, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române): Tipic și atipic în administrarea ariilor funerare urbane din sudul Transilvaniei (sec. XII–XVI) László Szabolcs Gulyás (Nyíregyháza, Colegiul din Nyíregyháza): Enigmele „sferei nobiliare”: aspectele drepturilor de proprietate în cazul dezvoltării târgurilor medievale
16.00 – 16.20 Orsolya Mészáros (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Alimentarea cu apă a orașelor medievale de lângă Dunăre Emőke Gálfi (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Conflictul iscat între breslele aurarilor din Cluj şi Alba Iulia la sfârşitul secolului al XVI-lea
16.20 – 16.40 Maria Crîngaci Ţiplic (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române) – Ioan-Marian Ţiplic (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu): Sudul Transilvaniei în secolul al XIII-lea, o frontieră între spaţiul catolic şi spaţiul non-catolic Zsolt Bogdándi (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Conventul din Cluj-Mănăștur și orașul Cluj în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
16.40 – 17.00 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
17.00 – 17.20 Pauză de cafea
17.20 – 18.40

COMUNICĂRI

Moderator: István Feld

COMUNICĂRI

Moderator: Mária Pakucs
17.20 – 17.40 Gábor Sipos (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean: Calvinii din Cluj în secolele al XVII–XVIII-lea Adinel Dincă (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): „Biblioteca orașului Sibiu” în evul mediu: evoluția unei confuzii istoriografice
17.40 – 18.00 Attila Weisz (Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Design): BA 1651 Júlia Derzsi (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române): Sibiul și administrarea Universității Săsești din Transilvania în ultima treime a secolului al XVI-lea
18.00 – 18.20 Zsolt Kovács (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Grădina Wesselényi din Cluj. Contribuții la istoria parcurilor baroce urbane din Transilvania Zsófia Szirtes (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Co-existență militară și civilă în Sibiu la începutul dominației habsburgice
18.20 – 18.40 János Orbán (Târgu Mureș, Muzeul Județean Mureș): Cluj și Târgu Mureș. Legături arhitecturale în perioada barocului și a clasicismului Vasile Ciobanu (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române): Prezența Universității din Cluj la Sibiu, în anii 1940-1945, și impactul său asupra vieții cotidiene a orașului-gazdă
18.40 – 19.00 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
19.30 Recepţie oferită de Universitatea Sapientia – Foaierul Facultății de Științe și Arte, Universitatea Sapientia (Str. Calea Turzii Nr. 4)
SÂMBĂTĂ, 12 NOIEMBRIE 2016

SECȚIUNEA I

Universitatea Sapientia, Aula Magna, Str. Calea Turzii Nr. 4

SECȚIUNEA II

Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istorie, Aula Ferdinand, Str. Napoca Nr. 11
9.00 – 10.20

COMUNICĂRI

Moderator: Maria Crăciun

COMUNICĂRI

Moderator: Ágnes Flóra
9.00 – 9.20 Szilárd Papp (Budapesta, Muzeul de Artă): Aspecte privind premizele bisericii parohiale Sfântul Mihail din Cluj pe baza unor pietre sculptate timpurii Annamária Jeney-Tóth (Debrecen, Universitatea din Debrecen): Clujul și principii din familia Rákóczy. Suita princiară și zilele de sărbătoare și cele cotidiene sub domnia celor doi principi Rákóczy
9.20 – 9.40 Ciprian Firea (Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române): Preoți parohi ai Clujului ca patroni ai artelor și liturghiei în Evul Mediu și Renaștere Klára Papp (Debrecen, Universitatea din Debrecen): Viață cotidiană la aristocraţii din Cluj potrivit corespondențelor familiale
9.40 – 10.00 Mária Lupescu Makó (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Ordinele mendicante înainte de Reformă în Transilvania Andrea Fehér (Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean): Crimă și pedeapsă. Criminalitatea feminină în Clujul secolului al XVIII-lea
10.00 – 10.20 Carmen Florea (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Exercițiul carității în Clujul medieval Gábor Gyáni (Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare): Flânerie: un cuvânt cheie al istoriei orășenești
10.20 – 10.40 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
10.40 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.20

COMUNICĂRI

Moderator: Katalin Szende

COMUNICĂRI

Moderator: Dan Dumitru Iacob
11.00 – 11.20 Balázs Nagy (Budapesta, Universitatea Eötvös Loránd): Orașe – reședințe – întâlniri la nivel înalt: orașe medievale maghiare ca loc de întâlnire al domnitorilor Ioan-Aurel Pop (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai) – Alexandru Simon (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Satele din jurul Clujului în secolul al XIV-lea – câteva observații
11.20 – 11.40 István Petrovics (Szeged, Universitatea din Szeged): Pécs: un oraș episcopal în Evul Mediu târziu Zsolt Simon (Târgu Mureş, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” al Academiei Române): Prețuri și salarii în Sibiul medieval
11.40 – 12.00 Adrian Magina (Reşiţa, Muzeul Banatului Montan Reşiţa): Oraşul şi biserica. Viaţa religioasă în Lipova medievală Mária Pakucs (București, Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei Române): ”Bunuri turcești” în Sibiu/Hermannstadt în secolul al XVI-lea
12.00 – 12.20 Lidia Gross (Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române): Biografii intersectate: Ambrosius Litteratus și Ambrosius Sartor/Zabo doi patricieni din Clujul secolului al XV-lea Valentin Constantinov (Chișinău, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei): Relaţiile Ţării Moldovei cu oraşele transilvănene în primele decenii ale secolului al XVII-lea
12.20 – 12.40 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
12.40 – 14.00 Vizitarea expoziţiei dedicată privilegiilor orașului Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (ghidaj în limba română)
14.00 – 15.20 Pauză de masă (Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu Nr. 13)
15.20 – 17.00

COMUNICĂRI

Moderator: Ciprian Firea

COMUNICĂRI

Moderator: Ionuț Costea
15.20 – 15.40 Péter Levente Szőcs (Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare): Topografia medievală a orașelor Satu Mare și Mintiu Ana-Maria Gruia (Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei): Farmacişti şi leacuri din Cluj în epoca premodernă
15.40 – 16.00 Sanda Salontai (Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române): Ansamblurile monastice în dinamica ţesutului urban medieval: Conventurile ordinelor cerşetoare din Sibiu, Braşov şi Cluj Ioana Rus-Cacovean (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): O fabrică transformată în școală: Fabrica de Zahăr din Cluj și Institutul Regal de Corecție
16.00 – 16.20 Anda-Lucia Spânu (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române): Clujul în imagini istorice. De la Georg Hoefnagel la Ludwig Rohbock Miklós Székely (Institutul de Istoria Artei al Academiei Maghiare): Rolul fostului Muzeu Industrial „Francisc Iosif I” în modernizarea economică a Clujului la trecerea dintre secolele XIX–XX
16.20 – 16.40 Edit Szegedi (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Dezvoltarea denumirii străzilor din Cluj și Brașov între secolele al XVI–XIX-lea Róbert Nagy (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Cluj 1900. Bazele economice ale dezvoltării
16.40 – 17.00 János Kristóf Murádin (Cluj-Napoca, Universitatea Sapientia): Organizația din Cluj a Partidului Ardelean între anii 1941 și 1944
17.00 – 17.20 Intervenţii ale participanţilor, discuţii
17.20 – 17.40 Pauză de cafea
17.40 – 19.00

COMUNICĂRI

Moderator: Edit Szegedi

COMUNICĂRI

Moderator: Róbert Nagy
17.40 – 18.00 Livia Magina (Reşiţa, Muzeul Banatului Montan Reşiţa): Spații urbane: propuneri topografice pentru Caransebeș în secolele al XVI–XVII-lea Radu Mârza (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Frânturi din istoria Clujului în Belle Epoque prin cărţi poştale
18.00 – 18.20 Marius Diaconescu (București, Universitatea din București): Plan urbanistic și elemente de arhitectură urbană în Baia Mare în 1696 Ionuţ Costea (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Cultură urbană şi reclamă în Clujul interbelic
18.20 – 18.40 Dan Dumitru Iacob (Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române): Planul orașului Focșani din 1855 Tamás Lönhárt (Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai): Inginerie socială și momente de afirmare a politizării memoriei – Cluj, 1956–1996
18.40 – 19.00 Livia Ardelean (Cluj-Napoca, Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României): Sighet, 690 de ani de la prima atestare documentară Barna Bodó (Cluj-Napoca, Universitatea Sapientia): Istoria locală şi autoimaginea comunităţilor minoritare
Intervenţii ale participanţilor, discuţii
19.30 Recepţie oferită de Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Turnul Croitorilor (Str. Baba Novac Nr. 35)
Închiderea conferinţei

DUMINICĂ, 13 NOIEMBRIE 2016

Micul dejun

Plecarea participanţilor