Istoric

ilustratii: VasileParvan ilustratii: Ioan Lupaş ilustratii: Alexandru Lapedatu ilustratii: Silviu Dragomir
ilustratii: Lucian Blaga

Istoricul Facultăţii de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie este continuatoarea Facultăţilor de Litere şi Filosofie care au funcţionat în cadrul Universităţii din Cluj între 1872 şi 1948.  După o serie de modificări ce au avut loc între 1948 şi 1957, s-a decis asocierea organizatorică a istoriei și filosofiei, reflectată și într-o programă cu conţinut istorico-filosofic, menţinută până în 1989. După 1990, luând în considerare experienţa unor departamente şi facultăţi de prestigiu din alte ţări, Facultatea de Istorie şi Filosofie a făcut paşi importanţi în direcţia modernizării structurii şi programelor sale didactice.

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Centrul de Arheologie Interdisciplinară şi Digitală, Institutul de Studii clasice, Centrul de Studii Romane, Institutul de Studii central-europene (ISCE)Institutul de Istorie orală, Seminarul de Antropologie istorică, Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly", Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu şi a Mediteranei, Centrul de Guvernare și Politici de Securitate, Institutul de Istorie ecleziastică "Nicolae Bocşan", Kolozsvári Magyar Törtenéti Intézet, Centrul de Filosofie antică şi medievală, Centrul de Filosofie Aplicată (CFA).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 84 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Științe ale informării și documentării, Studii iudaice, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie. În prezent, un număr de 2000 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi engleză la cele 10 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 16 programe de masterat (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

ilustratii: Virgil Vătăşianu
ilustratii: Constantin Daicoviciu
ilustratii: Coriolan Petranu
ilustratii: Bodor Andras