Reprezentanţii studenţilor

LISTA CU STUDENTII REPREZENTANTI IN CONSILIUL PROFESORAL

 

Cancelarul studenților, reprezentant pentru masterat și Școala Doctorală

2 reprezentanți pentru specializările Istorie, Istoria artei, Arheologie, Arhivistică, Ştiinţe ale documentării şi ale informării

2 reprezentanți pentru specializările Studii de securitate (română şi engleză) şi Relaţii internaţionale şi studii europene (română)

reprezentant pentru specializările Filosofie, Etnologie, Turism cultural

2 reprezentanți ai liniei maghiare

Student senator linia română

Student senator linia maghiară