Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate

Evenimente

Director interimar: Conf. univ. dr. Cristian Găzdac

Email: cristian.gazdac@ubbcluj.ro

sdriss_ubb@yahoo.com

Secretar științific: lect. dr. Adrian Stan

Contact: adrian.stan@ubbcluj.ro

 

Sediu:

Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 305
RO 400084 Cluj-Napoca

 

 

 

 

Programe de tip fellowship  UBB 2023

 

Candidaturi alegeri Consiliul Școlii Doctorale

Selecție grup țintă pentru doctoranzi și postdoctoranzi în cadrul Proiectului: Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health Cod SMIS: 153310

 

Orarul Școlii Doctorale

 

Rezultate concursului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2021

 

Invitație la conferința internațională a Doctoranzilor Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate, 19-21 mai 2021

 

Invitație

Call for proposals

Propositions

 

 

Lansarea competiției de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată al Școlii Doctorale Relații Internaționale și Studii de Securitate

 

Rezultatele concursului de admitere la studii postdoctorale POCU, etapa a III-a

Anunț competiție
Anexa 1
Anexa 2

 

ADMITERE 2021

 

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc între 30 august și 7 septembrie și se va desfășura în două etape: preînscrierea online la https://admitere2021.ubbcluj.ro/ și depunerea fizică a dosarului complet de înscriere la școala doctorală.

În etapa preînscrierii online, candidații trebuie să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Este important de reținut că demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat și că dosarul complet trebuie depus fizic la sediul școlii doctorale.

 

Depunerea fizică a dosarului de înscriere la doctorat se va face în clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai (str. M. Kogălniceanu nr. 1, etaj 3), din 30 august până în 7 septembrie, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00-14.00 pe bază de programare pe adresa nistevalentyna@yahoo.com

 

Desfășurarea probelor de concurs va avea loc online, în zilele de 9 și 10 septembrie, între orele 8.00-19.00. Programarea fiecărui candidat la probele de examen se va face după încheierea înscrierii la doctorat.

Confirmarea locurilor de către candidații admiși va avea loc între 15-17 septembrie 2021.

Candidații admiși care au confirmat locurile vor fi înmatriculați ca studenți doctoranzi de la 27 septembrie 2021.

 

Mențiuni:
Candidații sunt rugați să consulte și informațiile de pe site-ul Institutului de Studii Doctorale referitoare la admitere, accesibile la: 
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.
Pentru descrierea detaliată a desfășurării probelor de admitere, vă rugăm să consultați metodologia de organizare a admiterii la studiile universitare de doctorat, disponibilă pe site-ul SDRISS.