Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate

Evenimente

Director interimar: Conf. univ. dr. Cristian Găzdac

Email: cristian.gazdac@ubbcluj.ro

sdriss_ubb@yahoo.com

Secretar științific: lect. dr. Adrian Stan

Contact: adrian.stan@ubbcluj.ro

 

Sediu:

Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 305
RO 400084 Cluj-Napoca

 

 

 

 

Programe de tip fellowship  UBB 2023

 

Candidaturi alegeri Consiliul Școlii Doctorale

Selecție grup țintă pentru doctoranzi și postdoctoranzi în cadrul Proiectului: Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health Cod SMIS: 153310

 

Orarul Școlii Doctorale

 

Rezultate concursului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2021

 

Invitație la conferința internațională a Doctoranzilor Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate, 19-21 mai 2021

 

Invitație

Call for proposals

Propositions

 

 

Lansarea competiției de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată al Școlii Doctorale Relații Internaționale și Studii de Securitate

 

Rezultatele concursului de admitere la studii postdoctorale POCU, etapa a III-a

Anunț competiție
Anexa 1
Anexa 2