Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale

Plan de învăţământ:

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare

 

Programul de masterat Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale răspunde nevoilor de formare a absolvenților din domeniile științe politice, relații internaționale, filologie, istorie sau științe economice care își doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare și analiză internațională din perspectiva leadership-ului.
Ce vei studia?
Programul de masterat este riguros construit și pune accentul pe analiza politică, istorică și pe elemente de comunicare. Cursurile pe care le propune sunt diverse, interdisciplinare, practice și urmăresc, în permanență, realitățile curente ale societății internaționale.
•    Metode și strategii de leadership
•    Psihologia politică a liderilor
•    Comunicare și marketing politic
•    Guvernanța Uniunii Europene
•    Leadership și decizie în organizații
•    Modele decizională în politica externă
•    Comunicare interculturală
•    Lobby și advocacy în Uniunea Europeană
•    Managementul politicii externe în sec.XXI
•    Sociologie electorală europeană
•    Politici economice europene
•    Comunicare de influență strategică
•    Negocieri și protocol în organizații
•    Securitatea europeană și transatlantică

 

Ce competențe vei dobândi?
Natura interdisciplinară și orientată spre componenta practică oferă studenților un set de competențe transversale care pot fi aplicate în mai multe domenii de activitate. Studenții își vor spori capacitatea de analiză, sinteză, comunicare și vor dezvolta abilități care să le permită managementul programelor, proiectelor sau echipelor.
 

Ce oportunități de carieră vei avea?
Programul de masterat Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale oferă absolvenților un set de cunoștințe care pot fi utile într-o cercetare academică ulterioară. Mai mult, informațiile și competențele dobândite pregătesc absolvenții pentru cariere în instituții și organizații internaționale, consultanță politică, administrație publică, mass media sau companii din domeniul privat.