Filosofie

Planuri de învățământ

 

Promoția 2021-2024 Linia română, Linia maghiară

Promoția 2022-2025 Linia română, Linia maghiară

Promoția 2023-2026 Linia română, Linia maghiară

Promoția 2024-2027 Linia română, Linia maghiară

 

Programul de studii universitare de licenţă în Filosofie de la Universitatea „Babeş-Bolyai” se desfășoară pe două linii de studii, în limba română și în limba maghiară, cu forme de învățământ la zi sau la distanță.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, una dintre cele mai vechi și mai mari universități din România, are o lungă tradiție în predarea filosofiei. În colegiul medieval care a precedat Universitatea, filosofia a fost una dintre disciplinele fundamentale. În Universitatea modernă, înființată în 1872, specializarea filosofie a avut o existență neîntreruptă. Numeroase personalități ale societății românești au absolvit această specializare la Cluj: filosofi, scriitori, poeți, publiciști, cercetători, academicieni, miniștri, politicieni, întreprinzători, lideri de opinie și artiști. Un corp profesoral de elită asigură pregătirea studenților la toate nivelurile de studiu (licență, masterat, doctorat, postdoctorat) și desfășoară activități de cercetare performantă prin centre de cercetare, programe naționale și internaționale, publicații de specialitate și evenimente științifice de anvergură.

Filosofia este studiul problemelor generale și fundamentale, precum realitatea, existența, cunoașterea, rațiunea, valorile și limbajul. Scopul predării filosofiei este formarea unor absolvenți capabili de gândire reflexivă și formarea unui spațiu dialogal al societății care conduce la idealul plurisecular al libertății prin cultură și gândire critică.

Problemele filosofiei sunt abordate critic și sistematic în mai multe discipline universitare: istoria filosofiei (antice, medievale, moderne, contemporane, românești), logică clasică și simbolică, argumentare, epistemologie, semiologie, metafizică, filosofie politică, etică, etică aplicată, estetică, filosofia artei, filosofia culturii, filosofia religiei. Pentru completarea pregătirii, studenții pot alege dintre cursurile opționale de specialitate, cursurile de limbi clasice (greacă, latină) și limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) și dintre disciplinele complementare (economie, psihologie, sociologie).

Deținătorii Diplomei de Licență în Filosofie vor putea profesa în calitate de cadre didactice în învățământ, asistenți de cercetare, precum și ca funcționari publici, consilieri, publiciști sau în oricare altă ocupație care solicită capacități superioare de analiză, de exprimare, de comunicare interpersonală și publică, de mediere interculturală, și abilități de rezolvare a unor probleme sociale și umane. Vor putea, de asemenea, să își construiască în continuare o carieră în Filosofie, beneficiind de programele de studii universitare de masterat în Filosofie și de doctorat în Filosofie ale Universității „Babeș-Bolyai”.

 

Prezentarea liniei de studiu în limba maghiară