Criterii de admitere la masterat

Arheologie şi studii clasice
Criterii de admitere:

 1. Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 75% din notă
 2. Media examenului de licenţă - 25%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
Criterii de admitere: Proiect de cercetare conform profilului programului de masterat, menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%. Proiectul depus online va fi evaluat de membrii comisiei de admitere.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Istorie, memorie, oralitate în sec. XX
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară)
Criterii de admitere:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 50%
 • media examenului de licenţă: 50%;

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

 

Studii iudaice
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 

 1. media examenului de licenţă
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Patrimoniu şi turism cultural
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Ştiinţele informării şi documentării
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale
Criterii de admitere:

 • Probă de evaluare
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar în același fișier un Curriculum Vitae (maxim 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (maxim 4 pagini).
  Criterii de evaluare a planului de dezvoltare a carierei profesionale și științifice
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
  Media de admitere este compusă din:
  • 75% media examenului de licență
  • 25% media generală de promovare a anilor de studiu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

 

Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
Criterii de admitere:

 • Probă de evaluare
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar în același fișier un Curriculum Vitae (maxim 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (maxim 4 pagini).
  Criterii de evaluare a planului de dezvoltare a carierei profesionale și științifice
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
  Media de admitere este compusă din:
  • 50% media examenului de licență
  • 50% media generală de promovare a anilor de studiu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

 

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară)
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Managementul securităţii în societatea contemporană (zi/FR)

Criterii de admitere:

 • Probă de evaluare
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar în același fișier un Curriculum Vitae (maxim 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (maxim 4 pagini)
  Criterii de evaluare a planului de dezvoltare a carierei profesionale și științifice.
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
  Media de admitere este compusă din:
  • 75% media examenului de licență
  • 25% media generală de promovare a anilor de studiu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

 

Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii

Criterii de admitere:

 • Probă de evaluare
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar în același fișier un Curriculum Vitae (maxim 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (maxim 4 pagini)
  Criterii de evaluare a planului de dezvoltare a carierei profesionale și științifice.
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
  Media de admitere este compusă din:
  • 50% media examenului de licență
  • 50% media generală de promovare a anilor de studiu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

Securitate globală și politicile privind drepturile omului (în limba engleză)- Global security and Human Rights Policies (in English)

PROGRAM ÎN CURS DE ACREDITARE

Criterii de admitere:

 • Probă de evaluare
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar în același fișier un Curriculum Vitae (maxim 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (maxim 4 pagini), AMBELE ÎN LIMBA ENGLEZĂ!
  Criterii de evaluare a planului de dezvoltare a carierei profesionale și științifice.
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
  Media de admitere este compusă din:
  • 75% media examenului de licență
  • 25% media generală de promovare a anilor de studiu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

 

Filosofie antică şi medievală
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Filosofie, cultură şi comunicare
Criterii de admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 100%
Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. media examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă

 

Teorie critică şi studii multiculturale (în lb.maghiară)
Criterii de admitere:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licenţă - 50%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licenţă.

Admitere / Prezentare în limba maghiară