Managementul securităţii în societatea contemporană

Planuri de învăţământ

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

Film

 

 

Programul de masterat Managementul Securităţii în Societatea Contemporană îşi propune pregătirea masteranzilor în domeniul managementului securităţii pe baza unei riguroase metodologii de predare şi cercetare, care îmbină atât aspectele teoretice, cât şi cele practice. Programul promovează profesionalizarea studiilor de securitate în România, în vederea susţinerii profesiilor de manager şi negociator de securitate.

Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltarea aptitudinilor necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi predicţiei fenomenelor şi proceselor lumii contemporane legate de problematica securităţii.

Absolvenţii noştri vor putea contribui la formularea unor politici de securitate naţională sau instituţională adecvate în raport cu provocările mediului internaţional de securitate şi compatibile cu politicile de securitate ale instituţiilor europene şi euroatlantice.