Managementul securităţii în societatea contemporană

Planuri de învăţământ

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

Film

 

Programul de masterat Managementul securităţii în societatea contemporană  - atât forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi cea cu frecvenţă redusă - îşi propune pregătirea masteranzilor în managementul securităţii, pe baza unei riguroase metodologii de predare şi cercetare care îmbină atât aspectele teoretice, cât şi cele practice.
Ce vei studia?
Programul de masterat Managementul Securității în Societatea Contemporană are la bază o curriculă modernă, adaptată celor mai înalte exigențe de pregătire în domeniul securității care se bazează pe expertiza unui corp profesoral ce provine, deopotrivă, din sfera academică și din cea profesională. Programul propune absolvenților de licență cursuri interdisciplinare adaptate nevoilor societății actuale precum:
•    Managementul securității în organizații
•    Managementul crizei și prevenirii conflictelor
•    Politici și strategii de securitate
•    Terorism și securitate societală
•    Securitate societală: managementul securității minorităților naționale
•    Cultură de securitate și strategică (în engleză)
•    Intelligence și decizie politică
•    Managementul securității ecologice
•    Managementul informațiilor în organizații
•    Managementul securității infrastructurilor critice
•    Prevenirea și combaterea corupției și crimei organizate
•    Securitatea europeană și transatlantică ș.a.
•    Analiză de intelligence
•    Comunicare de influență strategică
•    Modele și strategii de leadership

 

Ce competențe vei dobândi?
Programul de masterat își propune creșterea gradului de pregătire și facilitarea dezvoltării aptitudinilor și competențelor necesare înțelegerii, sintezei, analizei, explicației și predicției fenomenelor, actorilor, instituțiilor și proceselor ce țin de securitate la toate nivelurile și în toate sectoarele. Aceste competențe le vor fi utile celor care contribuie la formularea și implementarea unor politici de securitate adecvate în raport cu provocările mediului global de securitate, precum și celor care își desfășoară activitatea în organizații private ce își propun să fie competitive.

 

Ce oportunități de carieră vei avea?
Absolvenții programului de masterat Managementul Securității în Societatea Contemporană vor fi capabili să facă față provocărilor oricărei traiectorii profesionale în cadrul instituțiilor de ordine și siguranță publică din țară și străinătate, precum și din sectorul privat de securitate.