Tranşe de plată

 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2022
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2022
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2023
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2023
Începând cu data de 15 mai 2016 în cadrul sistemului AcademicInfo este disponibilă a doua platformă de plată online. Prin intermediul acesteia studenţii înmatriculaţi la orice nivel de studiu pot efectua plăţi ale taxelor de şcolarizare sau ale taxelor pentru disciplinele restante. Aceste plăţi sunt posibile după autentificarea studenţilor în sistemul AcademicInfo, la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro şi prin accesarea opţiunii Taxe din meniul principal.
 
Informaţii pentru plata prin mandat poştal sau prin bancă:
 • Contul (IBAN) Universităţii "Babeş-Bolyai": RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj,
 • Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849

Vă rugăm insistent să menţionaţi pe mandat: pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie şi să trimiteţi o copie prin e-mail la hiphi@ubbcluj.ro sau prin poştă la adresa Facultatea de Istorie şi Filosofie, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, pentru Secretariat.