BURSE

Regulamentul de burse al UBB

Criterii complementare ale facultății

 

Lista studenților beneficiari ai burselor de merit

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social

Lista studenților propuși pentru burse de ajutor social, din venituri extrabugetare UBB

Lista studenților propuși pentru burse ocazionale de îmbrăcăminte și încălțăminte din fonduri proprii UBB

 

Eventualele contestații se vor transmite în perioada 29-31 martie 2023 pe adresele de e-mail ale secretarelor de specializare.

 

Repartizare burse merit

Repartizare burse performanță

Repartizare fond burse

 

BURSE DE MERIT/PERFORMANȚĂ/SOCIALE SEMESTRUL II 2022/2023

Termenul limită de depunere a cererilor pentru bursele de merit, performanță și sociale pentru semestrul II 2022/2023 este 17 MARTIE 2023, ora 16.00.

Acestea se depun doar în format electronic, nefiind necesară depunerea lor în format fizic la secretariat!

Platforma va fi deschisă începând cu data de 27 februarie 2023.

 

Calendarul de acordare a burselor pentru semestrul II, anul universitar 2022/2023

MODEL CERERE (merit și performanță)

DECLARAȚIE pe proprie răspundere referitoare la conformitatea documentelor

Cererea se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2022-2023

 

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială pentru semestrul II 2022/2023 este 17 MARTIE 2023, ora 16.00.

1. Documentele justificative necesare completării dosarului de bursă socială să găsesc în Regulamentul de burse al universității pentru anul universitar 2022-2023

2. Modelele de cerere tip, declarație pe proprie răspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz social, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz medical.

3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada  OCTOMBRIE-NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2022 este 1524 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

5. După data de 17 martie 2023 nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete.

 

IMPORTANT!

Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip, și NU cu Formularul "Verificare conformitate..."

Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere - Anexa 6 (scrisă de mână), conform modelului anexat la Regulament.

Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul "Verificare conformitate...", care va fi la începutul dosarului.

 

BURSE SPECIALE ALE FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei

 

MEDII

Istorie Anul I Anul II Anul III

Istoria artei Anul I Anul II Anul III

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene Anul I Anul II Anul III

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Studii de securitate Anul I Anul II Anul III

Studii de securitate, linia engleză, Anul I Anul II Anul III

Filosofie

 

Toate specializările, licență și masterat, linia maghiară

 

Arheologie și studii clasice Anul I Anul II

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Anul I Anul II

Istoria și socioantropologia epocii moderne Anul I Anul II

Istoria Europei de Sud-Est Anul I Anul II

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX Anul I Anul II

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Anul I Anul II

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale Anul I Anul II

Ştiinţele informării şi documentării Anul I

Patrimoniu și turism cultural Anul I Anul II

Managementul securității în societatea contemporană Anul I Anul II

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Anul I Anul II

Filosofie antică și medievală Anul I Anul II

Filosofie, cultură, comunicare Anul I Anul II