BURSE

Studenții care NU au mai beneficiat niciodată de burse sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date, sunt rugați să trimită documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde să reiasă că sunt titularii contului.

Pe document vă rugăm să menționați:
-    facultatea,
-    tipul bursei (performanță I, performanță II, socială),
-    anul de studiu
De asemenea, vă rugăm să verificați că aveți trecut CNP-ul și să menționați dacă v-ați schimbat numele (unde e cazul).
Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.

 

Regulamentul de burse al UBB

Criterii complementare ale facultății

 

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță I

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță II

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social

Lista studenților beneficiari ai burselor cu caracter ocazional

 

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social din fondurile proprii UBB

Lista studenților respinși

 

Eventualele contestații se trimit în perioada 28-29 martie 2024 (ora 16.00) pe mail, secretarelor de specializare.

 

Fond burse semestrul II, 2023-2024

Repartizare burse performanță I

Repartizare burse performanță II

 

Lista dosarelor de bursă socială care vor fi înaintate către Rectoratul UBB

 

BURSE DE PERFORMANȚĂ CATEGORIA I, PERFORMANȚĂ CATEGORIA II - SEMESTRUL II 2023/2024

Termenul limită de depunere a cererilor pentru bursele de performanță categoria I și categoria II pentru semestrul II al anului universitar 2023/2024 este 15 MARTIE 2024, ora 16.00.

Acestea se depun doar în format electronic (un singur document în format .pdf), nefiind necesară depunerea lor în format fizic la secretariat!

Platforma va fi deschisă în data de 26 FEBRUARIE 2024, ORA 08.00.

 

Calendarul de acordare a burselor pentru semestrul II, anul universitar 2023/2024

MODEL CERERE (performanță categoria I și II)

DECLARAȚIE privind depunerea cererii prin mijloace electronice

Cererea se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2023-2024

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate și însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. Dosarele se depun exclusiv online pe platforma pusă la dispoziție de universitate: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

IMPORTANT!

1. În etapa de înregistrare a dosarelor de burse sociale, studentul trebuie să  încarce acordurile GDPR care sunt obligatorii: Anexa 12 - Acordul olograf al studentului; Anexa 13 - Acordul olograf pentru membrii familiei
Acestea NU se pot încărca ulterior depunerii dosarului, dar pot fi actualizate (dacă dosarul are status INVALID).

Acordul olograf al studentului (Anexa 12) se scanează într-un singur fișier .pdf și se încarcă în platformă.

Acordurile membrilor familiei (Anexa 13) se scanează TOATE într-un singur fișier .pdf și se încarcă în platformă.

2. În etapa de înregistrare a dosarelor de burse sociale, studentul trebuie să completeze pentru TOȚI membrii familiei care au declarat venit, numele și CNP-ul acestora.


Studenții nu vor solicita organelor fiscale Adeverințele de venit, această sarcină va fi preluată de catre unul din membrii Comisiei de burse, în baza acordurilor olografe ale studentului și membrilor familiei.

 

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială pentru semestrul II 2023/2024 este 15 MARTIE 2024, ora 16.00, conform calendarului de acordare a burselor pe semestrul II al anului universitar 2023/2024.

1. Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul și se găsește la art. 19 al Regulamentului de burse.

2. Anexe dosar bursă socială:

 - Anexa 7 - Cerere de bursă socială

 - Anexa 8 - Declarație pe proprie răspundere privind veniturile

 - Anexa 9 - Declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice

 - Anexa 10 - Verificare conformitate dosar de bursă ajutor social

 - Anexa 11 - Verificare conformitate dosar de bursă ajutor social - caz medical

 - Anexa 12 - Acordul olograf al studentului

 - Anexa 13 - Acordul olograf pentru membrii familiei

3. Lunile luate în considerare la calcularea veniturilor sunt FEBRUARIE 2023-IANUARIE  2024.  Venitul lunar net mediu pe membru de familie este 1.958,33 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele (un singur fișier în format .pdf) se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Rezultatele interviului pentru bursele speciale pentru activitate științifică

Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică

 

Calendarul competiției:   

- Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor: 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);

- Susținerea interviului: 31 octombrie, ora 13.30 (Decanatul Facultății de Istorie și Filosofie)

- Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți:

8 noiembrie 2023;   

- Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB:

9-21 noiembrie 2023;  

- Afișarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;   

- Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.  

 

Vă reamintim că dosarul trebuie să conţină:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei; Coordonatorul stiintific trebuie să fie cadru didactic sau cercetător si să aibă o
relaţie contractuală cu UBB, cel puţin în perioada de derulare a bursei;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant;

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

 

BURSE SPECIALE ALE FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

 

Bursele Fundației Psiholog Nicolae Mărgineanu

I. Bursa Fundației Psiholog Nicolae Mărgineanu pentru studenții de la nivel licență

La iniţiativa Fundației Psiholog Nicolae Mărgineanu, fost Profesor al Facultății și Universității Babeș-Bolyai, s-au instituit două burse anuale de performanță educațională pentru studenții Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Scopul acordării burselor este acela de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în specializările Filosofie și Istorie. Bursele reprezintă o recompensă morală și materială pentru cei mai buni studenți, cu rezultate foarte bune la învățătură și cu preocupări originale în cercetarea istorică și  filosofică.

Regulament de acordare a bursei

 

II. Bursa Fundației Psiholog Nicolae Mărgineanu pentru studenții de la nivel doctorat

La iniţiativa Fundației Psiholog Nicolae Mărgineanu, fost Profesor al Facultății și Universității Babeș-Bolyai, s-a instituit Bursa pentru cea mai bună cercetare doctorală susținută în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universtiății Babeș-Bolyai. Scopul acordării bursei este acela de a recompensa excelența în cercetarea științifică.

Regulament de acordare a bursei

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

Câștigătoarea bursei din anul 2023 este studenta Crăciun Alina Maria de la specializarea de masterat Societate, artă, identități în Europa Centrală.

 

MEDII

Istorie Anul I Anul II Anul III

Istoria artei Anul I Anul II Anul III

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene Anul I Anul II Anul III

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Studii de securitate Anul I Anul II Anul III

Studii de securitate, linia engleză, Anul I Anul II Anul III

Filosofie


Toate specializările de licență linia maghiară

Toate specializările de masterat linia maghiară


Arheologie și studii clasice

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Istoria și socioantropologia epocii moderne

Istoria Europei de Sud-Est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Managementul securității în societatea contemporană

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Studii iudaice

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu și turism cultural

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare