BURSE

Regulamentul de burse al UBB

Criterii complementare ale facultății

 

BURSE DE MERIT/PERFORMANȚĂ/SOCIALE SEMESTRUL I 2023/2024

Termenul limită de depunere a cererilor pentru bursele de merit, performanță și sociale pentru semestrul I 2023/2024 este 20 OCTOMBRIE 2023, ora 16.00.

Acestea se depun doar în format electronic, nefiind necesară depunerea lor în format fizic la secretariat!

Platforma va fi deschisă în data de 2 OCTOMBRIE 2023.

 

Calendarul de acordare a burselor pentru semestrul I, anul universitar 2023/2024

MODEL CERERE (merit și performanță)

DECLARAȚIE pe proprie răspundere referitoare la conformitatea documentelor

Cererea se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2023-2024

 

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială pentru semestrul II 2022/2023 este 20 OCTOMBRIE 2023, ora 16.00.

1. Documentele justificative necesare completării dosarului de bursă socială să găsesc în Regulamentul de burse al universității pentru anul universitar 2023-2024

2. Modelele de cerere tip, declarație pe proprie răspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz social, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz medical.

3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada  IUNIE-IULIE-AUGUST 2023 este 1898 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

5. După data de 20 octombrie 2023 nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete.

 

IMPORTANT!

Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip, și NU cu Formularul "Verificare conformitate..."

Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere - Anexa 6 (scrisă de mână), conform modelului anexat la Regulament.

Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul "Verificare conformitate...", care va fi la începutul dosarului.

 

BURSE SPECIALE ALE FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

Câștigătoarea bursei din anul 2023 este studenta Crăciun Alina Maria de la specializarea de masterat Societate, artă, identități în Europa Centrală.

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei

 

MEDII

Istorie Anul I Anul II Anul III

Istoria artei Anul I Anul II Anul III

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene Anul I Anul II Anul III

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Studii de securitate Anul I Anul II Anul III

Studii de securitate, linia engleză, Anul I Anul II Anul III

Filosofie

 

Toate specializările de licență linia maghiară

Toate specializările de masterat linia maghiară

 

Arheologie și studii clasice

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Istoria și socioantropologia epocii moderne

Istoria Europei de Sud-Est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene, Leadership și comunicare în organizațiile internaționale, Managementul securității în societatea contemporană, Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Studii iudaice

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu și turism cultural

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare