CAZĂRI

Regulamente și hotărâri UBB privind cazarea în căminele studențești

Regulament cadru privind cazarea în căminele studenţeşti

Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti

Tarife de cazare

 

Cazarea va avea loc în următoarele zile, între orele 08.00-16.00 (cu pauză între orele 12.00-13.00):

29 septembrie 2023 - studenții din anul I de studiu

30 septembrie  2023 - studenții din anul II și III

1 octombrie 2023 - studenții de la masterate și cei din anii I-II care nu au reușit să se prezinte în zilele stabilite

Studenții doctoranzi se pot caza în toate cele trei zile mai sus menționate.

 

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) Prezentarea următoarelor documente:

 - buletin/carte de identitate sau pașaport;
 - copie după buletin/carte de identitate sau pașaport;
 - documente justificative în vederea acordării gratuității sau reducerii, după caz
 - poză ¾

b) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeș-Bolyai şi student;
c) Plata taxei de cazare pentru luna respectivă;
d) Primirea legitimației de cămin;
e) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.
 

Studenții din anul I trebuie să acceseze platforma Academic Info și să urmeze instrucțiunile referitoare la recuperarea contului!!!

 

Lista cu studenții care beneficiază de un loc în cămin pentru anul universitar 2023/2024

 

Căminul 5

Căminul 14

Căminul 16

Căminul 17

Căminul 21

 

Eventualele contestații se trimit secretarelor de specializare până în data de 24 septembrie 2023.

 

Condițiile și OUG nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele UBB:

OUG nr. 73 din 30 septembrie 2004

Cerere de acordare a subvenției

Condiții de eligibilitate și componența dosarului

Dosarele se vor depune asemănător dosarelor de burse, pe platforma de burse, în perioada 02.10.2023 până în 13.10.2023.

 

 

Medii anuale

Istorie Anul I Anul II

Istoria artei Anul I Anul II

Arheologie, Arhivistică Anii I și II

Etnologie, Turism cultural, Știința informării și documentării Anii I și II

Relații internaționale și studii europene Anul I Anul II

Studii de securitate, limba română Anul I Anul II

Studii de securitate, limba engleză Anul I Anul II

Filosofie, Anul I și II

 

Toate specializările de licență - limba maghiară Anii I și II

 

Toate specializările de masterat, toate liniile de studiu