Istoria artei

Planuri de învăţământ:

 

Istoria artei la UBB

Specializarea este una de tradiție în Universitate, iar programa a fost concepută astfel încât să ofere o perspectivă culturală cât mai amplă. La cursurile din trunchiul comun, pe care Istoria artei îl împărtășește cu domeniul Istoriei, se adaugă cele de specialitate. Acestea acoperă o gamă largă de teme, de la unele generale privind Istoria artei românești și universale, la altele mai specifice, ce abordează domenii diverse (istoria mobilierului, patrimoniul industrial etc.). La acestea se adaugă materii interdisciplinare, precum Estetica sau Istoria culturii, dar și ocazia de a alege discipline opționale din oferta Universității. Totodată, Universitatea "Babeș-Bolyai" oferă studenților săi oportunitatea de a studia în alte centre europene prin intermediul programelor de mobilitate.

 

Obiectivele cursurilor

Prin disciplinele parcurse în cei trei ani de studiu studenții vor avea parte de o imagine de ansamblu asupra artei universale și românești de la perioada antică și până în contemporaneitate. Dincolo de cunoștințe despre stiluri, maeștri și capodopere, studenții vor dobândi instrumente pentru a analiza și interpreta arta în contextul socio-cultural al acesteia, dezvoltându-și spiritul critic. Un alt obiectiv al programei implică deprinderea unui bogat limbaj de specialitate și utilizarea acestuia în elaborarea de lucrări științifice. Opțional, se poate urma modulul pedagogic care oferă o pregătire esențială pentru o viitoare carieră didactică.

 

Experiență practică

Componenta academică a specializării este dublată de una practică. Aceasta se exprimă prin excursii de studiu, participarea activă la viața artistică a orașului, dar și prin efectuarea de stagii pe timpul verii. Universitatea colaborează cu muzee și galerii unde studenții iau contact cu aspectele practice ale meseriei căpătând astfel și experiență de teren. O altă opțiune populară în ceea ce privește practica de vară o constituie șantierele de restaurare care acceptă și instruiesc voluntari. La acestea se adaugă și activități ale cercului studențesc care încurajează comunicarea, colaborarea și dezbaterea pe teme de actualitate.

 

Posibile cariere

Muzeograf

Curator

Profesor de Istorie și Istoria artei

Cercetător

Jurnalist

Consultat în domeniul protecției și conservării patrimoniului

Poziții în management cultural

 

Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/istoriaarteiubb

Blogul cercului de Istoria artei: https://workinprogressubb.blogspot.com/

 

„Mereu am fost de părere ca artistul creează lucrarea, dar societatea este cea care o transformă într-o operă de artă." - Johannes Cladders